Adopt-a-Book

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en diverse andere deskundige partners slaan de handen in mekaar om 'crowdfunding' (of 'volksinvestering' in het Nederlands) in Vlaanderen te introduceren. Om potentiële schenkers in contact brengt met de ‘goede doelen’ van verschillende erfgoedbibliotheken en hen de gelegenheid te geven om online giften over te maken wordt een 'crowdfundingplatform' gebouwd: Adopt-a-Book.

Crowdfunding is een manier om, naast subsidies, culturele projecten te financieren door de brede gemeenschap op te roepen om kleine bedragen te investeren in een bepaald doel of project waarbij men zich betrokken voelt. Crowdfunding beperkt zich niet alleen tot het ophalen van geld, het impliceert ook dat de projecthouders een dialoog aangaan met hun publiek en investeerders om het vooropgestelde doel te bereiken. De beoogde doelgroep is dan ook veel ruimer dan de bemiddelde captain of industry, de lokale middenstand of de leden van een serviceclub. Eerder dan te mikken op enkele kapitaalkrachtige schenkers probeert men met crowdfundig een groot aantal personen te overtuigen om kleinere bedragen te investeren.

De 'goede doelen' van erfgoedbibliotheken kunnen erg divers zijn: de restauratie van een historische kaart, de aankoop van een klimaatregelingssysteem of de herverpakking in zuurvrije dozen van een collectie negentiende-eeuws kranten.  Elk doel wordt in woord en beeld op het platform toegelicht, voorzien van een richtbudget, timing en een eigen betaalmogelijkheid. Eens gestart zullen geïnteresseerden er kunnen volgen hoeveel van het benodigde bedrag reeds is ingezameld of, na afronding van de fondsenwerving, welke concrete resultaten werden geboekt. Een dergelijk crowdfundingplatform, verbreedt niet alleen het sociale netwerk van de betrokken bibliotheken. Het heeft als bijkomende voordelen ook dat expertise en de kosten worden gedeeld en de sector duidelijker en verenigd naar buiten kan treden.

Voor de realisatie van dit platform en de ontwikkeling van diverse instrumenten die de deelnemende bibliotheken kunnen ondersteunen in het opzetten van een eigen fondsenwervingsproject dienden de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een subsidieaanvraag in. Dit dossier met de werktitel 'Adopt-a-Book: een experimenteel crowdfundingsproject voor erfgoedbibliotheken' werd door minister Schauvliege  interessant en innoverend voor Vlaanderen genoemd. Ze kende het een subsidie toe van 79.000 euro. Dit bedrag, dat nog zal worden verhoogd met de middelen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, zal gebruikt worden voor personeels-, ontwikkelings- en communicatiekosten.

Wilt u meer weten over Adopt-a-Book of hebt u interesse om met uw erfgoedbibliotheek ook deel te nemen aan het project? Neem dan contact op met Eva Wuyts, coördinator Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Meer informatie over het project, de doelstellingen en beoogde resultaten, vindt u ook op de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek