30.000 exemplaren in de Short Title Catalogus Vlaanderen

Titelpagina 'Kort begryp der geographie', STCV 12915862

De STCV (Short Title Catalogus Vlaanderen), de online bibliografie van het oude gedrukte boek uit Vlaanderen en Brussel, groeit dag na dag aan met nieuwe beschrijvingen en exemplaren. Het referentiewerk is inmiddels zo gegroeid dat donderdag 27 september het dertigduizendste exemplaar ontsloten werd. De beschrijving daarvan vindt u in de databank.

Het boekje in kwestie wordt bewaard in de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge en is een exemplaar van Kort begryp der geographie ofte Beginzelen der land-beschryvinge met een onderwys tot de kennisse der globe ofte ronde bol dat werd gedrukt in 1775 door de Brugse drukker Jozef van Praet.

Dit schoolboekje is 'voorgestelt by maniere van vraegen en antwoorden, om hier door den geest der jonkheyd, den welken gemeynelyk verstrooyt is, tot syn oogwit te wederroepen' (f. A2 recto).

Na een korte algemene introductie tot de werelddelen, geeft het een overzicht en beschrijving van alle landen van noord (Scandinavië) naar zuid (Antillen) en ten slotte 'onbekende landen aen de noord-zyde des werelds' (f. N4 verso). Daarna volgt een praktische en technische uiteenzetting over de wereldbol en het gebruik ervan. Achteraan vindt men een 'dictionarium van de principaelste steden van de wereld in het Vlaems en Latyn' (f. Q5 verso – f. S3 recto).

Wie meer wil weten over het STCV-project, de collecties die al in de databank zijn opgenomen of waarvoor u de STCV kan gebruiken, vindt meer informatie in het uitgebreide dossier op de webpagina's van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheek