2018 wordt het Europees Jaar van het Erfgoed

De Europese Commissie stelt voor om in 2018 een Europees Jaar van het Erfgoed te organiseren. Met dit nieuws werd het EU-Cultuurforum op dinsdag 19 april geopend. De voorzitter van de Commissie Jean-Claude Juncker deelde deze beslissing ook al aan de voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz mee op 14 april 2016. De finale beslissing is aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Dit lijkt geen obstakel meer te vormen want deze instanties waren al langer vragende partij voor dit jaar.

Binnen de internationale erfgoedsector werd er al sinds 2014 geijverd voor een dergelijk jaar, dat een kans betekent om het erfgoed, haar betekenis en waarden bij het brede publiek bekend te maken en in het bijzonder bij jongeren. Het initiatief voor een dergelijk jaar kwam vanuit de Duitse erfgoedadministraties en werd mee gesteund en voorbereid door de denkgroep ‘EU en erfgoed’. Deze denkgroep ijvert al meer dan vijf jaar voor meer aandacht voor het belang van erfgoed en haar meerwaarde voor het brede EU-beleid. Ook de steun van het internationale erfgoedmiddenveld, met als belangrijkste motor European Heritage Alliance/Europa Nostra, zorgde voor een doorbraak in dit dossier.

Het Europees Jaar van het Erfgoed wordt nu verder uitgewerkt door de Europese Commissie. Andere, recente initiatieven van de EU op het vlak van erfgoed zijn het Europese Erfgoedlabel of de Open Methode of Coördinatie werkgroep over het participatief beheer van erfgoed. Dit laatste is een werkgroep met vertegenwoordigers uit de lidstaten die in 2015 en 2016 werken aan een handboek over dit onderwerk.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Departement CJSM

Evenement
Europees Jaar van het Erfgoed