Diest – Opvolging luchtvochtigheid – Stadsmuseum De Hofstadt

Thema
binnenklimaat
Aard collectie
Kunst- en cultuurhistorisch (schilderijen, beeldhouwwerk, zilverwerk, meubels …)
Context

Stadsmuseum De Hofstadt bevindt zich in de kelders van het stadhuis in Diest. Als gevolg van die ligging is vocht een blijvend probleem. Tijdens de renovatie in 2009 werd bovendien geen aangepaste klimatisatie voorzien, enkel een ventilatiesysteem. Het museum deed al jaren beroep op twee oude luchtontvochtigers en analoge meters voor luchtvochtigheid. Omdat het museumpersoneel de indruk had dat deze toestellen niet meer afdoende functioneerden, werd beroep gedaan op FARO voor advies.

Doel

Het binnenklimaat afstemmen op de aanwezige kunstcollectie.

Timing
Januari 2019 – juli 2020
Budget
€ 2.500,00
Aantal medewerkers
1
Externe hulp

De adviseurs van FARO

Concrete aanpak

Via FARO kon het museum dataloggers uitlenen om over een periode van 1 jaar de luchtvochtigheid en temperatuur te monitoren. Al gauw bleek dat de luchtontvochtigers inderdaad slecht werk leverden.

Er werd meteen overgegaan tot de aankoop van twee nieuwe toestellen, met het nodige advies van de consulenten van FARO, en de positieve resultaten volgden snel. De schommelingen in luchtvochtigheid zijn terug aanvaardbaar en vormen geen bedreiging meer voor de aanwezige kunstcollectie.

Het museum kocht intussen hetzelfde type dataloggers aan om de klimatologische omstandigheden ook toekomstig te kunnen blijven opvolgen.

Evaluatie

De opvolging verliep vlot en de nodige maatregelen konden getroffen worden binnen de huidige budgetten.

Contactgegevens

Stadsmuseum De Hofstadt
013 35 32 09
elise.verhaegen@diest.be