Brugge - Verpakking Kantcollectie - Kantcentrum vzw

Thema
bewaren, verpakken en transporteren
informatiebeheer
vrijwilligerswerking
Aard collectie
Collectie textiele objecten met de nadruk op kanttechnieken, zoals kantstroken, kragen, onderleggers, mutsen, waaiers, parasol, doopkleedjes enz.
Context

De verpakking van de collectie van het Kantcentrum kadert in de ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking van het museum en opleidingscentrum door Stad Brugge, via Erfgoedcel Brugge, en een klankbordgroep van Vlaamse kantexperten, opgericht in 2021.

In 2018 gaf textielrestaurator Shirin Van Eenhooge reeds een workshop preventieve conservatie van textiel en kant voor de vrijwilligers van het Kantcentrum. De toen opgedane kennis werd in 2023 omgezet in de praktijk door een groep van zes vrijwilligers van het Kantcentrum en Erfgoedcel Brugge onder begeleiding van Shirin. In deze projectfiche wordt de kennis over het verpakken van kant gedeeld met de Vlaamse erfgoedsector.

Doel

Het Kantcentrum verzamelde de afgelopen 3 jaar een mooie collectie kantwerk. Door een goede strandplaatsregistratie en verpakking van deze kwetsbare collectie, kunnen de stukken voortaan makkelijker geraadpleegd worden door kantdocenten en onderzoekers.

Het behoud en beheer van een collectie is zeer belangrijk: registratie met fotografie, fysieke labeling en goede bewaarvormen met monitoring zijn hierin de belangrijkste eisen. Een meerwaarde is dat men eventuele toekomstige schenkers kan overtuigen, door de goede zorgen te demonstreren. Belangrijk in dit project is om vrijwilligers en docenten van het Kantcentrum gedurende het traject op te leiden, zodat de continuïteit van het behoud en beheer van de collectie intern kan opgevolgd worden.

Timing
Najaar 2023. Duur: 5 werkdagen.
Budget
De totale kost bedroeg 3.914,20 euro. Dit werd bekostigd met een subsidie van de Stad Brugge. Dit omvat de begeleiding door de textielrestaurator, materiaalkosten, vrijwilligersvergoedingen voor de docenten van het Kantcentrum en catering.
Aantal medewerkers
3 docenten van het Kantcentrum en 3 vrijwilligers van Erfgoedcel Brugge
Externe hulp

Het plan van aanpak, de richtlijnen voor de aankoop van het materiaal en zo meer werden uitgewerkt door een textielrestaurator op vraag van Erfgoedcel Brugge. Zij stond ook in voor de begeleiding van de vrijwilligers.

Gebruik richtlijnen of standaarden
Concrete aanpak

Vooraf:

 • Vorming preventieve conservatie van textiel en kant
 • Registratie van de collectie door vrijwilligers
 • Evaluatie bestaande rekken
 • Vooronderzoek collectie en meest geschikte verpakkingsmethodes door de restaurator
 • Lijst van benodigde materialen, hoeveelheden en leveranciers
 • Plan van aanpak en richtlijnen


Uitvoering:

 • Fysieke labelling
 • Verpakkingsmethodes
  • Afhankelijk van de grootte en vorm van het object
  • Knelpunten bespreken met de textielrestaurator en bijsturen waar nodig
 • Standplaatsregistratie


Meer informatie vindt u in de bijlage.

Evaluatie

Als vrijwilligers goed worden begeleid, dan kunnen ze veel verwezenlijken in collectiezorg! Belangrijk is dat ze een gericht en duidelijk plan van aanpak hebben dat door een expert is opgemaakt. Voor een expert is het ook heel interessant om met een groep gedreven vrijwilligers te werken. Het is een verruiming van de theoretische kennis en een toetssteen van de aanpak op maat van vrijwilligers.

Contactgegevens