Licht en verlichting

Natural History Museum, Londen. Patxi Olaeta via Wikimedia Commons, CC0 1.0

Veel licht in een ruimte is een prettige ervaring maar kan behoorlijk wat schade veroorzaken aan collectiestukken. Bij blootstelling aan meer dan 50 lux komen er immers afbraakprocessen op gang. Om verval van voorwerpen tegen te gaan, zult u dus maatregelen moeten treffen en het (zon)licht moeten beperken. Toch hebben we licht ook nodig, om bv. kleuren te kunnen onderscheiden, te werken of om objecten te bewonderen.

Goed omgaan met licht en verlichting is daarom geen sinecure. Terwijl objecten in een depotruimte in ideale condities en voor langere tijd bewaard moeten kunnen worden, gelden bij collectiepresentaties bv. weer andere eisen. Telkens opnieuw is het een uitdaging om te zoeken naar het juiste compromis tussen de beste bewaaromstandigheden voor de objecten en een comfortabele waarneming voor bezoekers. Bij een verbouwing of nieuwbouwproject houdt u hier best van in de conceptfase rekening mee.