De kracht van cultuur in de lokale context: devolutie of revolutie? | Congres Fonds voor Cultuurmanagement

Zowel in Vlaanderen als in het buitenland wordt het belang van kunst en cultuur op het lokale niveau steeds meer erkend. We kunnen spreken van een ‘cultural devolution’ met overdracht van bevoegdheden voor cultuur naar het lokale niveau. Deze evolutie roept vragen op over wat we vandaag kunnen verwachten van het lokale beleidsniveau inzake cultuur. Bovendien kunnen we de vraag stellen wat het lokale ecosysteem vandaag betekent? Binnen die context zijn immers de relaties tussen de publieke, civiele en private actoren sterk aan het wijzigen. Wie doet wat en hoe verhouden de diverse actoren zich ten opzichte van elkaar? We kunnen ons afvragen of deze maatschappelijke veranderingen ook leiden tot een culturele revolutie op lokaal vlak met verschuivingen in samenwerkingsvormen, gemeenschapsbetrokkenheid en diversificatie van culturele expressie: Kortom, een ingrijpende verandering in de lokale culturele dynamiek.

Het congres van het Fonds voor Cultuurmanagement wil daarom dit jaar dieper ingaan op de volgende vraag: Wat is precies de rol en de kracht van kunst en cultuur in het lokale ecosysteem? En ook hoe verhouden kunst en cultuur zich tot andere maatschappelijke domeinen zoals economie, gezondheid en welzijn, sociale cohesie, milieu, technologie ... Kunnen kunst en cultuur fungeren als een hefboom voor een meer duurzame en inclusieve toekomst? 

Programma

9.00 uur: Ontvangst en registratie met welkomstkoffie 

9.30 uur: Welkomstwoord | Prof. Dr. Herman van Goethem, Rector van de Universiteit Antwerpen

9.40 uur: Prof. Dr. Jonathan Vickery (Associate Professor and MA Program Director in the Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, UK)

10.20 uur: Prof. Dr. Johan Kolsteeg (Assistant Professor Cultural Entrepreneurship and Cultural Leadership, University of Groningen; Bestuurslid Kunstraad Groningen)

11.00 uur: Pauze

11.20 uur: Panelgesprek met: 

 • Representative of New European Bauhaus (TBC)
 • Katrien Laporte (Director Design Museum Gent)(TBC)
 • Catherina Vaz Pinto (Former deputy mayor for Culture in Lisbon)
 • Marcelle Hendrickx (Wethouder van Tilburg: Gezondheid, Zorg en Cultuur)

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Cases

 • Jeroen Everaert (Creatief Directeur, The Mothership, conceptontwikkelaar van kunstprojecten in de openbare ruimte)
 • Tim Verherstraeten (Coördinator, Art Antwerp Weekend, a citywide manifestation for contemporary art in Antwerp)

14.10 uur: Cases

 • Katelijne Morreel (Directeur, Bibliotheek Permeke)
 • Kaat Debo (Directeur Mode Museum Antwerpen)
 • Alexandre Furtado Melville (The Nite Shop, Ambassade van de superdiverse stad in Rotterdam)

15.00 uur: Pauze

15.20 uur: Cases

 • Sophie Bloemen (Medeoprichter en directeur, Commons Network)
 • Bart Geernaert (General Coördinator, De Republiek, community van stadmakers, een plek voor ondernemers, cultuur, film, expo, debat)
 • Joery Scheepers (Het Bos, artistieke broedplaats waar kunst, sociale betrokkenheid en ontmoeting centraal staan)

16.10 uur: Poëtische performance door Lisette Ma Neza (Eerste stadsdichter van Brussel, bekend om haar scherpe pen, zachte stem en poëtische performances)

16.30 uur: Uitreiking thesisprijs 2024

16.50 uur: Slotwoord door Nabilla Ait Daoud, schepen Stad Antwerpen: cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

17.00 uur: Receptie

Praktische info

Begindatum
Locatie
Universiteit Antwerpen - Hof van Liere - Frederik De Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Prijs
25 euro / gratis voor studenten
Meer info

Inschrijven kan via deze link.

Elders op FARO

Waarom worden musea geregeld geviseerd door klimaatactivisten? Deze eerste FARO-podcast gaat op zoek naar antwoorden op de (complexe) vraag hoe ...
Tijdens een internationale conferentie, meegeorganiseerd door FARO, werden de aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers van regionaal, nationaal en Europees niveau.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange