Werkbezoek aan Casablanca Design Week

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek rond duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). FARO was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 

De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en duurzaam samenleven. Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en designsector namen deel aan de Casablanca Design Week. Op het programma, samengesteld door designcollectief HOUNA, stonden ontmoetingen met Marokkaanse ontwerpers en kunstenaars.  

Rode draad doorheen CDW2019 was 'Mn Hna Lhih'. Vrij vertaald: ‘van hier naar daar, van het verleden naar de toekomst’. Hoe kan hedendaags design zowel blijk geven van toekomstgerichte innovatie als een valorisatie zijn van het verleden? Gedurende CDW2019 maakten we kennis met een aantal Marokkaanse designers en ondernemers, actief in de creatieve industrie. We hadden ook afspraken met artistieke organisaties, zoals l’Atelier de l’Observatoire en l’Uzine. Allemaal borgen ze op hun manier vakmanschap in Marokko. 

Dit werkbezoek leverde zodus een start op van een netwerk in Marokko, en betekende ook een verdieping van het Vlaamse netwerk. 

We kregen een blik van binnenuit op de situatie in Marokko, waar organisaties veel meer bottom-up ontstaan, met veel goesting en engagement, en interdisciplinaire projecten uit de grond stampen. Met een overheid die zich zo goed als teruggetrokken heeft uit de culturele sector en het bijgevolg ontbreken van een slag- en daadkrachtig netwerk is de borging van vakmanschap veel meer een zaak van het individu dan van een gemeenschap. Dit plaatste de situatie in Vlaanderen meer in perspectief. Maar evengoed maakten we ons de bedenking dat een week in se te kort is om ten gronde een inzicht te verwerven in hoe organisaties en individuen opereren in Marokko.  

Momenteel onderzoeken we met de partners van het project of we een meerjarig traject rond vakmanschap, design en erfgoed op poten kunnen zetten.

Foto: © Darna Vlaams Marokkaans culturenhuis

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Kunstenpunt, in samenwerking met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC
Contactpersoon
Elien Doesselaere en Monique Verelst
Adres
Priemstraat 51, 1000 Brussel
Telefoon
+32 2 213 10 78
Financieringsbron(nen)

Tussenkomsten voor internationale uitwisseling

Andere projecten

Conférence internationale. Thème: Les villes coloniales dans une perspective globale Lieu et date: Saint-Louis du ...

Dit project voorziet in de uitbouw van een centrale dienst om gegevens van obsolete dragers ...

Deelname aan een internationale conferentie over 2D en 3D digitale fotografie, best practices, gestandaardiseerde workflows ...