Maartnummer 'faro' houdt vinger aan de pols van cultureel-erfgoedsector

Foto: Coverbeeld faro, 13(2020)1 © Museum Hof van Busleyden, Mechelen, foto: Sophie Nuytten.

Het tijdschrift faro houdt de vinger aan de pols van de cultureel-erfgoedsector, zo stellen we. En dat mag u gerust letterlijk nemen: wat gebeurt er achter (en ook voor) de schermen in onze musea, archieven, erfgoedbibliotheken, vrijwilligers-organisaties, erfgoedcellen enzovoort? Welke thema’s en praktijken spelen er – naast de impact van het coronavirus COVID-19 – vandaag? Het tijdschrift brengt andermaal verslag uit over de rijke verscheidenheid van wat ‘erfgoedwerk’ inhoudt.

Maar deze lente-editie trapt af met nieuws uit eigen huis: begin dit jaar is Olga Van Oost gestart als de nieuwe algemeen directeur van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Zij heeft het in haar interview over het belang van schoonheid, en de erfgoedsector als ‘vijfde macht’. 

Bazooka’s en machinegeweren

Daarnaast wordt de problematiek van de Wapenwet uit 2018 (die voortbouwt op vorige wetten) voor collectiebeherende instellingen geschetst. Met getuigenissen van het In Flanders Fields Museum, STAM Gent, MAS – collectie Vleeshuis. Tekenend voor dit nijpende thema is de inbeslagname in 2016 door de politie van De Eeuwige Jachtvelden, een installatie van beeldend kunstenaar Patrick van Caeckenberg. Die bevatte (onklaar gemaakte) bazooka’s en andere zware wapens, uit de collectie van het M HKA. Een groot deel van deze installatie is vernietigd.

Dementie, immaterieel erfgoed en Wiki Loves Heritage

Raakpunten vinden tussen ‘erfgoed’ en ‘welzijn’ blijft een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De praktijkervaring van het Huis van Alijn met object handling voor mensen met dementie blijkt alleszins hoopgevend. faro brengt nog meer praktijken uit onze musea, met de getuigenis van het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) in Grimbergen, over de oude techniek van het pompboren in hout. Het MAS en het Design Museum Gent nemen weleens een tentoonstelling over. Maar … dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Ook blikken we ver vooruit, naar Erfgoeddag 2022, in het teken van onderwijs. Er is een beeldverslag over Wiki Loves Heritage 2019 en we zoomen in op het Register van Inspirerende Voorbeelden inzake het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dit nagelnieuw beleidsinstrument bundelt voorbeeldpraktijken rond het borgen van immaterieel erfgoed.

Verder in dit nummer:

  • Sprekend (radioactief) erfgoed uit een Franse collectie, maar met Brusselse roots, dat getuigt van het voortschrijdend inzicht van de wetenschap.
  • Voor het verhaal van de expat voelen we dit keer de conservator van het Frans Hals Museum in Haarlem aan de tand.
  • Nog twee andere beeldverslagen: een over het Groot Onderhoud en een over de voorbereidingen van (de pas naar 2021 uitgestelde) Erfgoeddag, in het teken van ‘De Nacht’.
  • De bekende actrice en regisseur Reinhilde Decleir neemt de lezer ten slotte mee naar een bijzonder plekje in haar geboortedorp Brasschaat.

COVID-19-virus

FARO is zich zeer bewust van de gevaren en gevolgen van de coronapandemie. We berichten erover op deze website en zullen ook proberen om de impact ervan voor onze sector in kaart te brengen. Deze (en alle voorgaande) editie(s) van het tijdschrift kan online gelezen worden via ons ISSUU-account

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Foto: Coverbeeld faro, 13(2020)1 © Museum Hof van Busleyden, Mechelen, foto: Sophie Nuytten.

Faro