Eerste WHO-rapport over wetenschappelijk bewijs voor culturele interventies

Object handling met museumobjecten in Psychiatrisch Centrum Karus in Melle © Bart De Nil, FARO

Op 11 november lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Helsinki het rapport What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Dit rapport maakt een synthese van het wereldwijd beschikbare bewijsmateriaal over de rol die ‘the arts’ spelen bij het verbeteren van gezondheid en welzijn. De focus ligt daarbij specifiek op de Europese regio van de WHO. 

Met dit rapport wil de WHO de gunstige invloed van ‘the arts’ op welzijn en gezondheid erkennen en erop inspelen. Dat doet ze door te helpen bij de bevordering van cultuurparticipatie op individueel, lokaal en nationaal niveau en door het ondersteunen van sectoroverschrijdende samenwerking.

Belangrijke kanttekening: het rapport verstaat onder de noemer 'the arts' alle vormen van culturele betrokkenheid, zoals een museumbezoek of het lezen van een boek. Zo is er wetenschappelijk bewijs dat outreachactiviteiten door musea de trots, het sociale kapitaal, de onafhankelijkheid en de veerkracht bij mensen kunnen vergroten. Uit de resultaten van meer dan 3.000 studies blijkt duidelijk de belangrijke rol van de kunsten bij gezondheidspreventie en -bevordering, en bij de behandeling van ziekten.

Het rapport werd gelanceerd tijdens een evenement in Helsinki waarop auteurs en beleidsmensen het woord namen. U kunt het lanceringsevenement integraal herbekijken in onderstaand filmpje:


Foto: object handling met museumobjecten in Psychiatrisch Centrum Karus in Melle © Bart De Nil, FARO

Bart De Nil