FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

FARO is het steunpunt voor de sector van het roerend en immaterieel erfgoed en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De functie van het steunpunt wordt verankerd in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet (23/05/2008) en wordt beleidsmatig en administratief opgevolgd door het Agentschap Kunsten en Erfgoed van het Vlaams Ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid, en die als doel heeft cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren met het oog op de doelstellingen, vermeld in Cultureel-erfgoeddecreet. (cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, artikel 4)

FARO is gehuisvest in het gebouw De Priem, in hartje Brussel (contact en wegbeschrijving). We delen deze locatie met onze collega’s van LOCUS en Bibnet.

FARO is de fusie van de vroegere erfgoedsteunpunten Culturele Biografie Vlaanderen vzw en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw. FARO vzw werd in het najaar van 2007 opgericht en is sinds 1 januari 2008 operationeel.