Wonen op wielen

Woonwagenbewoners verschillen vandaag nog in weinig opzichten van de rest van de maatschappij. Althans, zo lijkt het toch. Het gaat om mensen die gewoon Belg zijn, een vaste woonplaats hebben en die gewoon deelnemen aan het dagelijks leven in hun buurt. Maar toch … Woonwagenbewoners hebben een rijke eigen culturele geschiedenis en identiteit, die vorig jaar werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed. En daar zijn ze fier op. 

Een van die typische culturele elementen is de woonwagen. Om uiting te geven aan hun eigen identiteit kiezen woonwagenbewoners ook vandaag nog altijd voor het wonen in een woonwagen. Een keuze die in de huidige maatschappelijke context allesbehalve voor de hand liggend is.

Tijdens een tentoonstelling in de Stadsbibliotheek van Genk krijg je een unieke inkijk in het leven van woonwagenbewoners en ontdek je waarom ze zo bewust kiezen voor een leven op wielen. Enkele woonwagenbewoners vertellen over hun leven en wat het is om woonwagenbewoner te zijn. En als er iets typisch is aan de woonwagenbewoners, dan is het wel hun ‘gave’ om te vertellen.

Bewust kiezen

De vereniging Ons Leven ijvert al verschillende jaren voor extra standplaatsen voor woonwagenbewoners zodat zij actief de keuze kunnen maken om in een woonwagen te wonen. Naar aanleiding van de aankomende verkiezingen werd er een beleidsdossier gemaakt met aanbevelingen vanuit de woonwagenbewoners. De bewoners willen dat het beleid ervoor kiest om werk te maken van het woonwagenthema. Kiezen is voor hen dan ook een thema waar zij dagelijks mee bezig zijn.

De fotobanners die tentoongesteld worden, vormen de kers op de taart van een jaar lang samenwerken met de woonwagenbewoners aan een erkenningsdossier. De foto’s tonen het leven zoals het vroeger was. Door het verzamelen van foto’s en ander materiaal kan de typische woonwagencultuur beter gepresenteerd worden. Dat materiaal komt uit verschillende bijeenkomsten waar de woonwagenbewoners zelf inbreng konden doen. Op die manier kregen de organisatoren een vrij uitgebreide achterban én heel wat partners mee. Woonwagenbewoners waren zich er vaak zelf niet van bewust dat zij over een rijke eigen cultuur beschikken. Door de gesprekken kwam langzaamaan het besef dat zij toch iets unieks hebben en dat het belangrijk is dat dat bewaard blijft.

---

Zin om bij te leren over het leven van een woonwagenbewoner? Zet deze activiteit dan in jouw Erfgoeddag-programma!

Woonwagencultuur RIMO vzw