Permanent geheugen van de Barakken

Welke foto's, objecten en verhalen over het heden en verleden van de Barakken en haar inwoners wil jij bewaren voor de komende generaties? Met die vraag nodigt BarakFutur alle buurtbewoners uit om op Erfgoeddag een bezoekje te brengen aan het Museum voor 1 Dag van de Barakken, een feesttent in Menen. Een speciaal voor de dag verkozen Barakken-burgemeester opent de expo. Het Museum voor 1 Dag van de Barakken is van bij de start echter leeg, alle Barakkenaars zijn nodig om er een echt museum van te maken.

BarakFutur

Het Museum voor 1 Dag van de Barakken zit gekaderd binnen een ruimer wijkproject. BarakFutur werkt aan het Permanent Geheugen van de Barakken in Menen, door het verzamelen van de vele ‘petites histoires’ van elke individuele wijkbewoner. De organisatoren zochten nog naar een laagdrempelig evenement om mensen te betrekken bij een abstract project zoals het Permanent Geheugen. Een initiatief zoals Erfgoeddag is daarvoor een ideaal aanknopingspunt.

Omwille van haar ontstaansgeschiedenis, haar functie als arbeiderswijk en haar karakter als ‘transitwijk’ zijn de Barakken geen plaats die onmiddellijk wordt geassocieerd met waardevol historisch erfgoed. Maar wat de Barakken ontbeert aan waardevol onroerend patrimonium compenseert ze ruimschoots op een immateriële manier, net omdat de wijk een bijzondere geschiedenis heeft en een diverse, boeiende bevolking kent. Een wijk met een apart karakter, een levendige maar sociaal heel broze en bijzondere wijk met veel uitdagingen en kansen.

Erfgoed is geen louter museaal gegeven of kan niet enkel worden gereduceerd tot een bezienswaardige plaats of spectaculair moment zonder besef van plaats of context waarin het staat. De Barakken bewijzen dat erfgoed niet versteend hoeft te zijn maar overal te vinden is.

Kiezen in de Barakken?

Het Erfgoeddagthema ‘Kiezen’ past perfect binnen het project Permanent Geheugen van de Barakken. Er wordt bij de buurtbewoners gepeild naar wat zij kiezen om opgenomen te worden in het Permanent Geheugen. Zowel de grote historische verhalen als de vele ‘kleine’ verhalen van buurtbewoners. Met het Museum van 1 Dag van de Barakken dagen de initiatiefnemers buurtbewoners uit om een persoonlijke foto of een persoonlijk voorwerp te kiezen dat ze in bewaring willen geven aan het Museum voor 1 dag. Na de sluiting van het museum ’s avonds, krijgt iedereen zijn of haar foto of voorwerp terug. Bedoeling is om de verhalen die aan deze ‘museumstukken’ hangen, te capteren. De bewoners kiezen zelf welke persoonlijke verhalen ze aan de buurt willen geven. Met als resultaat een knappe staalkaart van de rijke diversiteit in de buurt.

Deze activiteit richt zich in eerste instantie tot de buurtbewoners. Dat verhaal kan pas volledig zijn als iedereen zijn persoonlijke verhaal in beeld brengt. BarakFutur streeft ernaar levend en waardevol erfgoed bij de mensen naar boven te halen en hen op die manier met de wijk, de wijkbewoners en de stad te verbinden.

---

Benieuwd welke persoonlijke foto of voorwerp de Barakkenaars zullen kiezen om de collectie van het museum te  vullen? Bewaar deze activiteit hier in jouw Erfgoeddag-programma.

Barak Futur flyer