L.P. Boon vandaag 100, feestelijke start van het Boonjaar

“Hij was de grootste prozaschrijver die Vlaanderen heeft voortgebracht, de meest gedrevene, de meest bevlogene, de eerlijkste, hij die het meest heeft gedurfd ”, schrijft Jeroen Brouwers over Louis Paul Boon, die dit jaar honderd zou worden. “En … ach, enzovoort, enzovoort” schreef Louis Paul Boon onder het manuscript van ‘De voorstad groeit’. Vandaag schiet het Boonjaar zich feestelijk op gang in Aalst.

Boons vrouw Jeanneke stuurt het manuscript van ‘De Voorstad groeit’ op naar de Leo J. Krynprijs, zonder dat Louis dat weet. Boon wint de Krynprijs…en een schrijversloopbaan is begonnen. In 1953 verschijnt: 'De Kapellekensbaan', volgen 'Menuet', 'De bende van Jan de Lichte' en het heerlijke 'Mieke Maaike’s obscene jeugd'.

Maar om aan de kost te komen is Boon journalist bij de toenmalige 'Rode Vaan'. Zijn dagelijkse cursiefjes, zijn 'Boontjes', blijft hij publiceren tot aan zijn dood. Boon is een anarchist. Boon wil waarheid en eerlijkheid, hij is een revolutionair, hij wil de mensen een geweten schoppen. Met 'Pieter Daens' is hij de grote schrijver van het socialisme.

Schrijver die niet kon schrijven

Eigenlijk kon Boon niet schrijven en toch schreef hij, zoals Vincent van Gogh niet kon schilderen en toch schilderde. “De liefde begint met zichzelf”, schrijft Louis Paul Boon, “slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven.”

Vanmorgen gaf Claude Blondeel in zijn reeks ‘De Held van de Dag’ op Klara een voorzet met Ondinneke, de heldin uit ‘De Kapellekensbaan’.

Het begint met die onvergetelijke zin: “Dit is het boek van Ondinneke, die geboren werd in tjaar 1800- en-zoveel…en die verliefd werd op meneer achilles derancourt, maar die op het laatste van het boek trouwen zal met het zielige oscarke…over haar broer met zijn monsterhoofd dat van hier naar daar door het leven waggelt…over haar vader vapeur, en over al wat mij toevallig niet te binnen schiet, maar dat in zijn grote lijnen de opgang van het socialisme wil tekenen, en de ondergang van de burgerij die 2 oorlogen op haar kop kreeg en ineen stuikte…”

Stad waar het altijd regent

“Een plas, een zee en een chaos”, zo noemt Louis Paul Boon zijn overweldigende verhaal over Ondinneke, een brutaal en ambitieus meisje dat alles doet om te ontsnappen uit de grauwe fabrieksstad Aalst, “de stad waar het altijd regent, zelfs als de zonne schijnt”. Telkens weer faalt zij om uit de klauwen van de triestesse te ontsnappen, tot zij, moegestreden trouwt met die simpele ziel Oscarreke.

Met “De Kapellekesbaan” heeft Louis Paul Boon, de tedere anarchist, op onnavolgbare wijze de roman in Vlaanderen compleet vernieuwd. Niet alleen is ‘De Kapellekesbaan’ een afrekening met de bourgeois mentaliteit, maar ook met de schoolmeesterliteratuur die tot dan in Vlaanderen “de bon ton” was.

Vanmiddag is 'Babel' gewijd aan Louis Paul Boon en vanavond is het feest in CC De Werf in Aalst. Meer info over de radioreeks 'De Held van de Dag' van Claude Blondeel vind je op de website van Klara.

Met veel dank alweer aan Claude Blondeel!