Geen fusie met de Leiepis***s!

De afgelopen maanden dook het woord ‘gemeentefusie’ weer regelmatig op in de media. In de televisiejournaals, in kranten en tijdschriften en op sociale media gonsde het van berichten over verregaande fusiebesprekingen tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Neerpelt en Overpelt, Sint-Amands en Puurs, Zingem en Kruishoutem. En dan vergeten we er nog wel een paar. Veertig jaar na de grote fusiegolf van 1976 zijn samenvoegingen van gemeenten opnieuw brandend actueel. Een en ander heeft te maken met een initiatief van de Vlaamse regering, die mogelijke nieuwe fusies financieel stimuleert.

En toch … ondanks de nieuwe toenaderingspogingen tussen gemeentes in alle hoeken van het land, is de eerste fusiegolf in veel gemeenten nog lang niet verteerd. En hoewel de positieve effecten van een fusie vaak overduidelijk zijn, zeker op het vlak van infrastructuur, is echte liefde tussen deel- en centrumgemeente in vele gevallen ver te zoeken.

De Leiegouw, vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse, wijdde het jongste nummer van haar gelijknamige zesmaandelijks tijdschrift volledig aan de gemeentefusies van 1976, “en hoe het in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland”. Het resultaat is een lijvige studie met  boeiende bijdragen, persoonlijke getuigenissen en opmerkelijke foto’s. Ook de rol van heemkunde in de debatten over de fusies en hun gevolgen, en de daarmee gepaard gaande legitimering van de ‘eigen aard’ van gemeenten, wordt niet vergeten.

Dit lijvige themanummer schetst op treffende wijze hoe gedane keuzes in het verleden ook nu nog verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Waarom werd er gekozen voor of tegen een fusie met deze of gene gemeente? Hoe kwam zo'n keuze tot stand en hoe dachten de toenmalige hoofdrolspelers erover? Welke impact hadden de fusies op de inwoners van de betrokken gemeenten? En in hoeverre beïnvloedde het het dorpsgevoel en de eigen identiteit? Allemaal vragen die ook op Erfgoeddag 2018 aan bod kunnen komen. Laat je alvast inspireren door deze boeiende publicatie!

De Leiegouw. Kortrijk, Vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse, jg. 59 (2017) nr. 2.

Meer lezen?

In 2018 staat Erfgoeddag in het teken van ‘Kiezen'. Een breed thema, met tal van invalshoeken en mogelijkheden. Ook in de FARO-bibliotheek is heel wat materiaal te vinden dat je kan helpen bij het uitwerken van een activiteit. Op deze blog posten we daarom geregeld een inspirerende boekentip over een van de vele deelaspecten van het thema.

Je kan het tijdschrift De Leiegouw inkijken in de FARO-bibliotheek. De bibliotheek kan elke werkdag op afspraak bezocht worden tussen 8.30 en 16.00 uur. Een afspraak maken kan eenvoudig via bibliotheek@faronet.be of telefonisch op het nummer 02 213 10 60.

Website De Leiegouw

Op zoek naar nog meer inspiratie? Raadpleeg de catalogus online via LIMO.

Foto: Carnavalsstoet Gullegem, 1974: protest tegen mogelijke fusie met Kortrijk ('de Leiepissers'). Beeldbank Kortrijk, coverafbeelding themanummer De Leiegouw.