Erfgoeddag is (en blijft) een sterkhouder

509 erfgoedorganisaties en -instellingen vierden gisteren de 18e editie van Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel. 700 gratis activiteiten in musea, archieven, erfgoedbibliotheken, archieven, heem- en geschiedkundige kringen – hadden in 232 gemeenten een fraai aanbod in teken van Kiezen. Naar schatting namen er tijdens het zonnige weekend een 200.000 bezoekers deel aan erfgoeddagactiviteiten. Dit alles in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. De publieke belangstelling, de aandacht van de media, de honderden activiteiten tonen aan dat Erfgoeddag een van de belangrijkste toonmomenten zijn van onze archieven, erfgoedorganisaties, musea, enz.

Kiezen voor erfgoed 

Zoals iedere editie loopt er een rode draad doorheen Erfgoeddag. Deze keer was dat het thema Kiezen. De geschiedenis van politieke verkiezingen kwam op vele plekken aan bod. Mensen konden op sommige locaties zelf stemmen op hun favoriete erfgoed. Ook gaven musea, archieven, erfgoedbibliotheken en tal van andere erfgoedinstellingen een kijk op hoe (en waarom) ze elke dag keuzes maken. Wat, hoe en waarom bewaren? Hoe bestuderen we? Wat tonen we niet en waarom?

Het evenement wordt gesmaakt, zo blijkt uit deze quotes van bezoekers en organisatoren:

Tiny T’Seyen, van erfgoedcel Leuven: "Het was een feestelijke start met Het Leuvens Goed, het nieuwe festivalcentrum van Erfgoeddag in Leuven. Met een bonte mix van reuzen, erfgoedpresentaties, beiaardmuziek, rap en slam en kostuums geïnspireerd op de gevelbeelden van het stadhuis. Fijn om met Leuvens erfgoed een plein te doen leven in de stad." 

Bezoekers Patrick en Katrien: “Het thema kiezen laat ons Brugge weer vanuit een andere hoek kennen. De twee lezingen die wij bijwoonden illustreerden mooi het gegeven dat de keuzes die mensen maken, tot vandaag blijven doorleven bij ons. Het toerisme in Brugge zou vandaag niet zijn wat het is, als er in het begin van de vorige eeuw niet was gekozen om in te zetten om Britse toeristen naar Brugge te halen.”

Opinies, noden en vragen

Niet deel uitmakend van het Erfgoeddagprogramma was dat door de Vlaamse overheid gesubsidieerde organisaties, via belangenbehartiger Overleg Cultureel Erfgoed, Erfgoeddag werd aangegrepen om hun hart te luchten. Marc Jacobs, directeur van FARO: “Als organisator van Erfgoeddag heeft FARO begrip voor de ongerustheid die er is naar aanleiding van de lopende beoordelings- en subsidieronde op Vlaams niveau. De noden en aspiraties zijn groot net als de verwachtingen, zo merken we al jaren in onze ondersteuningsactiviteiten. Duurzaamheid, zorg voor roerend, immaterieel en digitaal erfgoed en participatie: daarover gaat het toch?”

Daarom zijn we vanuit de coördinatie, de stuurgroep Erfgoeddag en FARO zo vrij om opnieuw aan iedereen onze diensten en inzet aan te bieden om volgende edities tot een succes te maken.

We stellen hieronder de thema's voor de volgende edities voor:

  • Hoe maakt u het? 
    Vakmanschap en ambachtelijke vaardigheden zijn het thema dat wordt voorgesteld voor de 19e Erfgoeddag, op zondag 28 april 2019. 
  • De Nacht
    Zaterdag en/of zondag 26 april 2020 wordt er helemaal buiten de lijntjes gekleurd met het thema: De Nacht. Dan viert Erfgoeddag haar 20ste verjaardag.