Erfgoed in de praktijk: wil je een kwaliteitsvolle erfgoedactiviteit? Vraag het aan jouw publiek!

Wanneer en hoe kan je aan publieksbevraging doen? Hoe kan je dit alles met beperkte middelen doen? Welke vragen moet je stellen om relevante informatie te krijgen? Hoe doe je op een originele manier aan bevraging, kan het ook anders dan de standaardenquête? Hoe zorg je voor respons? Hoe zorg je ervoor dat je er ook iets mee doet? In deze hands-on vorming van Erfgoed in de Praktijk* geven we veel voorbeelden uit de praktijk, wisselen we ervaringen uit en ga je ook vooral zelf aan de slag.

Als lokale erfgoedvereniging of organisator van culturele evenementen is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en aansluiting te vinden bij je publiek. Als je publieksbevraging op een goede manier aanpakt, is het een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van  de kwaliteit van je evenementen en activiteiten én een instrument om met je publiek in dialoog te gaan.

Organisaties bevragen hun bezoekers vanuit verschillende noden: tevredenheid meten, bereik van doelgroepen in kaart brengen, activiteiten evalueren, … Maar je kan publieksfeedback ook bijvoorbeeld inzetten bij het ontwikkelen van nieuw aanbod, het meten van verwachtingen van je publiek of aan crowdsourcing te doen. Je kan met publieksbevraging de participatie en betrokkenheid van je publiek verhogen en je evenementen en activiteiten op een interactieve manier invullen.

Lesgever?
De vorming wordt gegeven door Inge De Geyter, verantwoordelijke publiekswerking bij Herita. Inge heeft veel ervaring met de ondersteuning van de sector inzake publiekswerking bij Herita. Ook komen haar ervaringen uit de praktijk doordat Herita het beheer en de ontsluiting van verschillende monumenten opneemt, bijvoorbeeld Kasteel van Horst en Kasteel van Beauvoorde.

Doelgroep?
Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en organisatoren van lokale erfgoedevenementen die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven en dus niet voor gevorderden.

Praktische informatie?
De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties, steeds van 19u tot 22u. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties worden georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via dit formulier. Deelnemen kost € 5. Schrijf het inschrijvingsgeld over op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus publieksfeedback + naam deelnemer(s)’. Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes via daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of 015 20 51 74.

Data en locaties?

  • Donderdag 12 oktober 2017 | Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
  • Dinsdag 17 oktober 2017 | West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis, Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende
  • Donderdag 26 oktober | Stadsmuseum Lokeren, Markt 15 a, 9160 Lokeren (Stadsmuseum Lokeren is lokale partner voor deze vorming. Voor de vorming kan je het museum gratis bezoeken.)
  • Dinsdag 7 november 2017 | Davidsfonds, Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven
  • Woensdag 15 november 2017 | ABG Culturele Infrastructuur, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen – zaal De Piering

*Deze vorming is een organisatie van Erfgoed in de Praktijk, het gezamenlijk vormingsaanbod van Heemkunde Vlaanderen, FARO, Herita, Stichting Open Kerken, Familiekunde Vlaanderen en het Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend en Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners nu al een paar jaar laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten n.a.v. die erfgoedevenementen. Zo waren er reeds cursusavonden rond tentoonstellen voor beginners, het promoten van activiteiten, ideeën genereren om een erfgoedverhaal te presenteren, interactief rondleiden, … Vanaf 2015 kreeg dit gezamenlijk vormingsaanbod de naam 'Erfgoed in de Praktijk'.

Foto genomen tijdens de vorming 'gemeenschappelijke vorming gezinsvriendelijke activiteiten' ikv erfgoed in de praktijk © FARO vzw.