Verslag studiedag Art & Architecture Thesaurus gepubliceerd

Wenteltrap, vuurtoren van Ile Vierge. Foto: Philippe D. via Unsplash

Op 3 mei 2022 kwamen een honderdtal betrokkenen en geïnteresseerden samen rond de vraag: is de Art & Architecture Thesaurus® terug van nooit weggeweest? En het antwoord was volmondig 'ja', al werden ook de knelpunten niet verbloemd. 

In het verslag van deze studiedag, dat nu beschikbaar is als e-document, kunt u rustig nalezen:

 • hoe de Vlaams-Nederlandse AAT-redactie te werk gaat,
 • waarom en op welke manier verschillende digitale platformen en tools (meer bepaald Blendeff, Anet, Europeana, Collectie van de Gentenaar, Vesper, Termennetwerk en artificiële intelligentie) gebruikmaken van de AAT,
 • hoe er wordt gewerkt (o.a. door individuele instellingen zoals het Rijksmuseum, maar ook het Getty Institute en Europeana) aan een meer inclusief taalgebruik in de beschrijving van erfgoed en in authorities.

Ook de presentaties van de sprekers kunt u nog steeds online (her)bekijken.

De voornaamste conclusies van de studiedag zijn, in een notendop:

 • De AAT is nog steeds de meest volledige en gebruikte thesaurus voor het beschrijven van erfgoed, meer bepaald voor objectnamen, objectcategorieën, materialen en technieken. Na het Engels en het Chinees, is het Nederlands de derde grootste taalgroep in de AAT. Maar tegelijk is het een work in progress en zijn er bepaalde lacunes.
   
 • Linked open data zoals de AAT zijn essentieel bij de digitale ontsluiting van collecties, om verbindingen te leggen tussen collecties onderling, om ze gezamenlijk te doorzoeken voor educatieve en onderzoeksdoeleinden en zeker ook om deze vakspecifieke metadata automatisch te vertalen en te verrijken en een internationaal publiek (beter) te bereiken.
   
 • Veel authorities, de AAT niet uitgezonderd, bevatten verouderde en potentieel kwetsende termen. Laten we er samen aandachtig voor zijn en werken aan meer neutrale, inclusieve voorkeurstermen.
   
 • De AAT is mensenwerk, van termsuggestie tot redactie en publicatie. Investeringen in authorities zijn echt nodig om de digitale (r)evolutie te ondersteunen, maar de laatste jaren is er opmerkelijk minder personeel en budget om de werking van de redactie vlot te laten verlopen. Er wordt dan ook een oproep gedaan aan Nederlandse en Vlaamse beleidsmakers om de activiteiten en het werkingskader van de redactie structureel te verankeren in het digitale beleid van de Vlaams-Nederlandse erfgoedsector.

Ook ú kunt de AAT helpen verbeteren door nieuwe termen, vertalingen of verbeteringen te suggereren aan de redactieraad en/of door zelf te participeren aan de redactie. Dat kan volgens uw engagement. Wat het redactiewerk precies omhelst leest u in het verslag. Om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Tine Hermans.

De studiedag was een organisatie van de Universiteit Antwerpen, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en FARO. 

Foto: wenteltrap, vuurtoren van Ile Vierge. Foto: Philippe D. via Unsplash

Tine Hermans