Geef dankzij RE-ORG nu zelf nieuw leven aan uw depot!

Groepsfoto tijdens de 'RE-ORG Belgium'-workshop in 2015. Foto: © KIK-IRPA, Brussel.

Vandaag lanceren ICCROM en FARO de Nederlandse vertaling van de RE-ORG-methodiek. Wanneer u de RE-ORG-methode stap voor stap toepast, kunt u zelf, snel en goedkoop uw depot opwaarderen. Zo wordt het een beter georganiseerde en veiligere bewaarplaats voor uw erfgoed.

Download nu de Nederlandse handleiding en ga meteen aan de slag.

Wat is RE-ORG?

Cover van het RE-ORG-werkboek. © ICCROM en FARO

De RE-ORG-methode is een stapsgewijze aanpak die cultureel-erfgoedorganisaties helpt om hun depot te reorganiseren. De methode gaat uit van een creatief, maar veilig, gebruik van de aanwezige hulpmiddelen, waardoor ze erg budgetvriendelijk is. Een RE-ORG-project bestaat altijd uit vier fasen:

  1. Aan de slag: creëer de best mogelijke omstandigheden voor een succesvol herinrichtingsproject.
  2. Depotconditierapport: documenteer de huidige staat van het depot om de grootste bedreigingen voor de collectie in kaart te brengen.
  3. Depotactieplan: benoem de noodzakelijke taken en stel een planning op.
  4. Depotherinrichting uitvoeren: implementeer het actieplan en zorg voor voortdurende monitoring.

Waarom en hoe kwam RE-ORG tot stand?

De RE-ORG-methode is ontwikkeld door het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), met steun van Unesco, om de achterstanden in depotbeheer en -inrichting bij kleine tot middelgrote erfgoedinstellingen wereldwijd aan te pakken. Uit een survey in 2011 bleek immers dat 95% van de museumcollecties wereldwijd in depot bewaard worden, ver weg van het publiek. En vaak lieten de bewaaromstandigheden te wensen over:

  • 1 op 4 musea heeft onvolledige documentatiesystemen.
  • 1 op 3 musea heeft geen eenduidige verantwoordelijke voor het depot.
  • 1 op 4 musea vindt het moeilijk om zich veilig te verplaatsen doorheen het depot.
  • 1 op 2 musea heeft ontoereikende opslageenheden voor het depot.

In nauwe samenwerking met het Canadian Conservation Institute werd de methode verder verfijnd. Dit leverde een handboek op, waarvan u nu ook de Nederlandse vertaling kunt raadplegen.

Wie gebruikt RE-ORG?

Aan de slag tijdens de eerste RE-ORG-workshop in 2015. Foto: © KIK-IRPA, Brussel.

De methode werd intussen succesvol toegepast door meer dan 83 musea in 27 landen en op 5 continenten, waardoor er een aanzienlijke community is ontstaan.

In België heeft het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) - i.s.m. FARO en andere partners - drie ‘RE-ORG Belgium’-trajecten georganiseerd, waardoor in de laatste zes jaar al een vijftigtal erfgoedmedewerkers werden opgeleid en 20 depots zijn ‘geRE-ORGaniseerd’

Hoewel de methode kortweg spreekt over musea, is ze evenzeer bedoeld voor archieven, erfgoedbibliotheken en andere erfgoedbeherende organisaties die nood hebben aan een reorganisatie van het depot.

Heeft ú een RE-ORG-project nodig?

Vul snel en makkelijk de zelfevaluatie in, toets uw eigen situatie aan de kwaliteitscriteria en kom het meteen te weten!

Hoe begint u aan een RE-ORG-project?

Dat kiest u zelf. U kunt de methode en de hulpmiddelen op eigen houtje toepassen, u kunt eerst deelnemen aan een workshop en/of u kunt zich aanmelden voor een begeleidingstraject bij het KIK en FARO, de Belgische RE-ORG-ambassadeurs.

Om de Nederlandse vertaling te downloaden, gaat u naar de rubriek 'Publicaties' op deze website.

Wilt u graag snel meer horen over RE-ORG? Neem dan deel aan het gratis internationale webinar ‘RE-ORG: a brighter future for your museum collections in storage’, gehost door ICCROM op 9 september 2021 om 15.00 uur.

Op FARO's Erfgoedwijzer vindt u een fiche over het RE-ORG-project van Museum OCMW Brussel. Blader ook eens door de andere RE-ORG-tools om inspiratie op te doen en neem deel aan de wereldwijde RE-ORG-community:

De reserve van blanke wapens van het War Heritage Institute vóór RE-ORG. Foto: Elke Otten/WHI
De reserve van blanke wapens van het War Heritage Institute tijdens RE-ORG. Foto: Elke Otten/WHI
De reserve van blanke wapens van het War Heritage Institute ná RE-ORG. Foto: Elke Otten/WHI

Deze foto's tonen de reserve van blanke wapens van het War Heritage Institute vóór, tijdens en ná hun RE-ORG-traject. Dit praktijkvoorbeeld maakt meteen duidelijk wat RE-ORG voor uw depot kan betekenen.

Dankwoord

De Nederlandse vertaling kwam er dankzij vele helpende handen. ICCROM en FARO danken dan ook van harte Jürgen Vanhoutte, Tine Hermans, Koen Van Beylen, Marjolijn Debulpaep, Jennifer Copithorne, Isabelle Verger, Bart Ankersmit, Agnes Brokerhof, Joanie Dehullu, Martijn de Ruijter, Karlien De Voecht, Wouter Lammens en het redactieteam bij FARO voor hun bijdrage.

Foto's: 

- Groepsfoto RE-ORG Belgium 2015. © KIK-IRPA, Brussel.
- Cover van het Nederlandstalige werkboek. © ICCROM en FARO.
- Aan de slag tijdens RE-ORG Belgium 2015. © KIK-IRPA, Brussel.
- Reserve blanke wapens vóór, tijdens en ná RE-ORG. © Elke Otten/War Heritage Institute.

Tine Hermans