Onderzoek naar lokale erfgoedverenigingen in Vlaanderen

Logo Prisma

In het kader van Prisma lanceerde FARO op 1 juni 2010 een online bevraging bij lokale erfgoedverenigingen. We schreven 1.116 verenigingen aan, waarvan er 428 (of 38,4%) meewerkten.

Het onderzoek heeft als doel de omvang, de structuur, de werking en de impact van het georganiseerde verenigingsleven rond erfgoed in kaart te brengen. Het onderzoek vormt tevens het vervolg op het onderzoek dat het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) in 2001-2002 uitvoerde. Door dit te herhalen hopen we na te gaan hoe dit verenigingsleven de voorbije jaren geëvolueerd is.

Vanaf oktober publiceren we op de Prismawebsite de eerste resultaten. Een grondige analyse van de resultaten verschijnt in een publicatie in het voorjaar van 2011.

Silke Theuwissen