De collegagroep 'Leren in de erfgoedsector' brengt vormingsaanbieders samen en laat hen expertise uitwisselen over leren en vorming. Het voorbije jaar kwam de groep vier keer samen. Vanaf mei zetten we dit interessante traject voort.
Organiseert uw organisatie vormingen voor erfgoedwerkers en wil u uw didactische vaardigheden graag aanscherpen? Wil u uw vragen delen en bent u benieuwd naar de ervaringen van uw collega’s in het erfgoedveld? Dan is de collegagroep 'Leren in de erfgoedsector' ...
Op 15 december kwam de klankbordgroep samen voor een statusverslag van het Prisma project. De presentaties staan nu online: een statusverslag van het algemeen onderzoeksplan; de rapportage van de resultaten van de survey erfgoedverenigingen; een stand van zaken van het ...
Drie Vlaamse Sociale Fondsen geven u een duwtje in de rug: ze betalen tot maximum 100 euro terug van het inschrijvingsgeld voor een aantal opleidingen. U kan de premie aanvragen voor o.a. de opleiding ‘Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde’ in ...
In het kader van Prisma lanceerde FARO op 1 juni 2010 een online bevraging bij lokale erfgoedverenigingen. We schreven 1.116 verenigingen aan, waarvan er 428 (of 38,4%) meewerkten.
Op 17 mei kwam de klankbordgroep samen voor een statusverslag van het Prisma project. De presentaties van de verschillende projectonderdelen, staan nu online. een algemeen overzicht en status de trend -en toekomstanalyse het onderzoek cultureel-erfgoedparticipatie het onderzoek "cijferboek cultureel erfgoed"