Klankbordgroep Prisma 15 december 2010

Op 15 december kwam de klankbordgroep samen voor een statusverslag van het Prisma project. De presentaties staan nu online:

  • een statusverslag van het algemeen onderzoeksplan;
  • de rapportage van de resultaten van de survey erfgoedverenigingen;
  • een stand van zaken van het lopende onderzoek: 'Vlamingen & het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar erfgoedbeleving in Vlaanderen';
  • een stand van zaken van het lopende onderzoek: 'Cijferboek cultureel erfgoed'.

Silke Theuwissen