Wat had u te zeggen over Erfgoeddag 2023?

Erfgoeddag 2023 in Aalst © Gert Swinnen

Naar jaarlijkse traditie onderworpen we Erfgoeddag en Erfgoedweek aan een uitgebreide evaluatie. De resultaten helpen ons het traject voor een volgende editie uit te stippelen en onze ondersteuning zo optimaal mogelijk op te zetten.

Bedankt dus voor alle feedback! We delen graag de belangrijkste resultaten met u.

Erfgoeddag-bezoekers gaan op ontdekking in hun eigen regio

Dit jaar zetten we opnieuw een bevraging op bij het algemene publiek, de bezoekers van Erfgoeddag. 257 van hen vulden de vragenlijst in.

Door zowel te vragen naar de provincie waar de bezoeker woont als naar die waar er een Erfgoeddag-activiteit bezocht werd, kunnen we zien dat men vooral op zoek gaat naar het lokale erfgoed. Dat wordt ook aangehaald bij de vraag naar wat er het meest is bijgebleven, met antwoorden als ‘iets nieuws ontdekken’, een ‘verborgen parel in de eigen buurt bezoeken’.

De locatie is dus zeker niet onbelangrijk. Maar dit jaar wordt ook uitdrukkelijk het aanbod van activiteiten voor kinderen geprezen.

De meeste bezoekers van Erfgoeddag nemen jaarlijks deel, ze kennen Erfgoeddag al. Het blijven trouwe promotoren, ze zullen Erfgoeddag dan ook aanraden aan vrienden en familie. Het is ook met die laatste, het eigen gezin, dat ze voornamelijk deelnemen. 

Vrijwilligersverenigingen en musea zijn fan van het thema ‘Beestig’

133 organisatoren van Erfgoeddag-activiteiten vulden onze vragenlijst in. Net zoals bij de verdeling van de activiteiten zien we vooral antwoorden uit Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Traditiegetrouw behoren medewerkers uit vrijwilligersverenigingen en musea ook tot de grootste categorie van respondenten. 

De organisatoren waren tevreden over deze editie van Erfgoeddag. Een goede inhoudelijke uitwerking, tevreden en enthousiaste bezoekers en fijne samenwerkingen met andere erfgoedspelers zijn pluspunten die vaak herhaald worden. Opvallend in de evaluatie dit jaar was dat de organisatoren het een fijn thema vonden, dat toegankelijk was om rond te werken. Het aantal bezoekers was, zoals elk jaar, een punt van discussie. Heel wat organisatoren waren tevreden over het aantal dat ze bereikt hadden, maar een even groot deel gaf aan teleurgesteld te zijn over de bezoekersopkomst. Het weer en de 10 Miles in Antwerpen zijn daarbij de meest aangehaalde argumenten.

Inzetten op persoonlijke contacten

Ook Erfgoedweek werd geëvalueerd, waarbij we zowel de klasbakken zelf als de leerkrachten hebben bevraagd.

75 leerkrachten vulden de vragenlijst in. Het ging vooral om leerkrachten uit het lager onderwijs. Leerkrachten uit het secundair onderwijs, die de bevraging invulden, doceren vooral taalvakken.

Hoe leren leerkrachten het aanbod rond Erfgoedweek kennen? Twee kanalen springen hier in het oog: persoonlijk contact met een erfgoedwerker of via de directie. Het is dus duidelijk dat erfgoedwerkers hier best op blijven inzetten.

De leerkrachten gaven aan duidelijk tevreden te zijn over de Erfgoedklasbakken, net als over de vipactiviteiten. Er worden hoge scores uitgedeeld en aangegeven dat het aanbod op maat was van de leerlingen.

Dit jaar gingen we ook de bekendheid na van het aanbod van lesmateriaal rond erfgoed. Opvallend hierbij is dat 44% van de bevraagde leerkrachten het aanbod rond erfgoed op zowel Ergoedwijs.be als op het Archief voor Onderwijs niet kent. Een duidelijk werkpunt voor de komende jaren.

Ten slotte bevroegen we ook de Erfgoedklasbakken zelf. Ook zij waren tevreden over de eigen lessen en gaven aan dat de leerlingen enthousiast en gemotiveerd waren. In navolging van de antwoorden van de leerkrachten gaven ook de meerderheid van de Erfgoedklasbakken aan dat ze vooral via eigen contacten geïnteresseerde leerkrachten en scholen hebben gevonden. 

Ook in de toekomst zou men liefst op deze manier, of met de hulp van de lokale of regionale coördinator, contacten leggen met scholen.

Ondersteuning door FARO

Een evaluatie van Erfgoeddag en Erfgoedweek zou niet compleet zijn zonder te vragen naar de ondersteuning die alle partners kregen vanuit FARO. Algemeen kunnen we zeker spreken van een grote tevredenheid hierover.

We keken ook vooruit en peilden naar de nodige ondersteuning voor de volgende editie van Erfgoeddag. Zo kon iedereen aangeven of men vooral vorming, blogs en artikels, netwerking of nog andere zaken ter ondersteuning nodig heeft. Bij elk aspect kon verder het specifieke onderwerp ingevuld worden. 

Hierin zien we een duidelijk verschil tussen Erfgoeddag en Erfgoedweek. Bij die laatste is er vooral nood aan netwerking, ervaringsdeling en het in contact brengen van erfgoedorganisaties met scholen. Terwijl bij Erfgoeddag vooral nog meer inspirerende blogs, artikels en vormingen worden gevraagd. Het onderwerp hiervan spitst zich dan vooral toe op communicatie en inspiratie over het thema.

FARO gaat hiermee aan de slag! Vanaf midden september mag u de inspiratiebrochure in de bus verwachten. We lanceren ook het nieuwe campagnebeeld en het vormingsaanbod voor editie 2024.

saidja steenhuyzen