Studiedag over good governance voor sociaal-culturele organisaties

Onder de titel 'Business as usual?' organiseert Socius, het Vlaams steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, op 21 mei een studiedag over het duurzaam besturen van sociaal-culturele organisaties.

In de voormiddag houdt Peter Wollaert een ‘action learning talk’ over wat maatschappelijk ondernemen en good governance kan betekenen voor organisaties in de sociale en de culturele sector. Hoe kunt u samen met interne en externe stakeholders de maatschappelijke meerwaarde uit uw organisatiemissie realiseren? Hoe functioneert de raad van bestuur als leidinggevend orgaan van uw vzw in een optimale verhouding tot het operationele niveau van medewerkers en vrijwilligers? Welke resultaten ambieert uw organisatie als maatschappelijke opdracht en hoe communiceert u daarover met de buitenwacht? Hoe houdt u de vinger aan de pols van maatschappelijke ontwikkelingen en speelt u voortdurend in op de actualiteit en op de wensen van uw doelpubliek? Op deze aspecten van good governance en duurzaam bestuur worden in de parallelle sessies in de namiddag ingegaan.

De studiedag vindt plaats op donderdag 21 mei 2015 in het congres- en erfgoedcentrum Lamot te Mechelen. Meer informatie vindt u hier. Inschrijven kan via dezelfde website.

Rob Belemans