Amateurkunsten in beeld gebracht

Man speelt pianoIn 2008 – 2009 voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus VUB en prof. John Lievens UGent, een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat de amateurkunstenaars alom tegenwoordig zijn in Vlaanderen. Eén op drie Vlamingen beoefent een artistieke hobby in de vrije tijd. Een getal dat veel hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen.

Op 1 december 2009 presenteerden de onderzoekers een schat aan informatie over de amateurkunsten. Naast de omvang van de sector, gingen ze dieper in op het profiel van de amateurkunstenaars (leeftijd, opleiding, beroepsniveau, woonplaats, gezinssituatie, …), hun motivatie, de manier waarop ze met kunsten in contact kwamen, hun behoeften en verwachtingen ten aanzien van steunpunten en overheden, uitgaven en opbrengsten i.h.k.v. deze vrijetijdsbesteding, intensiviteit van beoefenen, de plaats in de levensloop, zelfbeeld, attitudes en actieve deelname in het ruimere culturele veld.

"Niet de hoeveelheid amateurkunstenaars is verrassend, maar wel de regelmaat waarmee ze hun hobby beoefenen", stelt professor Mark Elchardus (VUB). Een ruime groep zegt namelijk minstens één discipline per week te beoefenen of minstens twee disciplines meerdere keren per maand. Kaat Peeters, coördinator van het Forum voor Amateurkunsten, speelt hierop in. "De amateurkunstensector kent dan ook een ruime waaier aan kunstdisciplines met voor elk wat wils. Fotografie, een instrument bespelen en korte gedachten schrijven, behoren tot de top drie van meest beoefende kunstvormen. Tekenen en multimedia volgen."

Lees het volledige persbericht met onder meer een abstract van het onderzoek.

Website Forum voor Amateurkunsten. Via deze website kan de publicatie ook besteld worden (15 euro/stuk, incl. verzendkost).

prisma