FARO presenteerde op 25 oktober op het Groot Onderhoud de resultaten van het onderzoekstraject PRISMA veld- en toekomstanalyse cultureel erfgoed en ging met meer dan 200 vertegenwoordigers uit de sector in werkgroepen het debat aan over enkele cruciale beleidsuitdagingen. FARO ...
FARO realiseert in samenwerking met het cultureel-erfgoedveld en met de steun van de Vlaamse overheid in de periode juni 2009 - juni 2011 een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Dit onderzoekstraject noemen we 'Prisma'. De centrale ...
Prisma verkende in een eerste ronde de toekomst in vijf provincies. De presentatie die we hiervoor gebruikten staat nu online. Wie meer wil lezen over de trendwatchers die we hebben besproken, verwijzen we graag door naar ons trendboekje.
Het kwalitatieve luik van het Prisma-project onderzoekt de noden en behoeftes van de cultureel-erfgoedsector aan de hand van toekomstverkenningen. Na boeiende sessies op Vlaams en provinciaal niveau, gaan nu de lokale sessies van start. We organiseren hiervoor in samenwerking met ...
Een goed en dynamisch erfgoedbeleid houdt voeling met maatschappelijke evoluties. Het is dan ook geen overbodige luxe om bij het opstellen van strategische planning rekening te houden met bredere trends. Even over het muurtje van de eigen sector kijken is ...
In de beheersovereenkomsten met de landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed, de landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur, Archiefbank Vlaanderen vzw en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw en in de cultureel-erfgoedconvenants met de lokale besturen staat ingeschreven dat de betrokken organisaties de noden en ...
In 2008 – 2009 voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus VUB en prof. John Lievens UGent, een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat de amateurkunstenaars alom tegenwoordig zijn in Vlaanderen. Eén ...
Voor het Prisma project installeren we twee werkgroepen om specifieke deelonderzoeken te begeleiden:
Op donderdag 1 oktober 2009 vond reeds voor de zesde keer de studiedag 'Vlaanderen Gepeild' plaats. Tijdens deze tweejaarlijkse studiedag stellen onderzoekers van de diverse Vlaamse universiteiten en van de Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap resultaten voor van studies waarvoor ...