In-fusion. Uit vele levens gegrepen

Logo In-fusionMinister Bert Anciaux lanceert intercultureel erfgoedproject in ziekenhuizen

Op vraag van Vlaams minister Bert Anciaux werken FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden vzw samen een project uit: 'In-fusion. Uit vele levens gegrepen'. Een luistertentoonstelling die tot einde 2008 rondreist doorheen tien ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel, geeft op elke locatie aanleiding tot een publieksgericht aanbod van activiteiten, dat als blikopener fungeert rond de thema’s erfgoed, cultuur van alledag en interculturaliteit. Allochtone- en erfgoedorganisaties worden gestimuleerd om samen activiteiten te ontwikkelen in het teken van In-fusion. Via dit erfgoedinitiatief wil minister Anciaux de interculturele dialoog aanwakkeren en interculturele samenwerkingsprocessen op lange termijn opstarten.

Van maart 2008 tot januari 2009 worden tien ziekenhuizen en hun omgeving geïnfecteerd met het ontmoetingsvirus In-fusion. In-fusion nestelt zich letterlijk in de inkomhal en de wachtzalen om toevallige bezoekers, patiënten, ziekenhuispersoneel te laten kennis maken met verhalen over zeven grote thema’s: begin en einde (geboorte en dood), kinderen en ziekte, ouderen en gezondheid, dag en nacht (verwijzend naar het ritme van het ziekenhuis), zien en begrijpen (over communicatie in het ziekenhuis), pijn en medicijn (van placebo’s tot grootmoeders remedies), ziel en lichaam. De thema’s geven aanleiding tot allerlei verhalen, die leidden naar een luistertentoonstelling. Deze bevat fotoportretten en getuigenissen van verplegers, dokters, bezoekers, patiënten, ziekenhuiskappers, moeders, … . Stuk voor stuk zijn het beelden en verhalen uit de dagelijkse ziekenhuisrealiteit. Ze beroeren, roepen herinneringen op en zetten de toeschouwer aan het denken.

Het volledige persbericht vindt u in bijlage

Surf naar de website van In-fusion

pers