Nieuwe publicatie zet scholen aan tot mondelinge geschiedenisprojecten

Cover Leren van horen zeggen

Mondelinge geschiedenis is hot in het secundair onderwijs.

Leren van horen zeggen is een nieuwe, praktische handleiding voor scholen uit het secundair onderwijs die mondelinge geschiedenis in de praktijk willen brengen. Dit draaiboek wil leerkrachten inspireren om een eigen mondelinge geschiedenisproject op te starten.

Leren van horen zeggen is dan ook doorweven met praktische tips en verdiepende achtergrondinformatie. Daarnaast stellen een aantal scholen hun project(en) voor. Zo werkten het Sint-Maria-Instituut en het Sint-Dimpnacollege in Geel drie jaar rond de spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging, Ursulinen Mechelen werkt rond de viering van 100 jaar Ursulinen en het Sint-Lodewijkscollege uit Sint-Andries nam de bezetting, de bevrijding en het dagelijks leven tijdens WO II in Brugge onder de loep.

Mondelinge geschiedenis is een totaalproject. Een eerste voorwaarde is de interesse van de leerlingen te prikkelen en ze zicht te geven op het tijdskader van het onderwerp dat ze gaan onderzoeken. Dan is er het hele proces van voorbereiding op het interview, over afnemen en verwerken van interviews, de presentatie van de uit de interviews verkregen informatie, tot en met het bewaren van deze mondelinge bron. De essentiële kennis en vaardigheden om aan mondelinge geschiedenis te doen zijn terug te vinden in de eindtermen van het secundair onderwijs. Zo wil een mondelinge geschiedenisproject de verantwoordelijkheidszin van de leerlingen verhogen en bevordert het de ontwikkeling van interculturele competenties en socio-emotionele vaardigheden. Het zet de leerlingen aan tot kritisch nadenken over het heden en verleden. Kortom: mondelinge geschiedenis is een uitermate geschikte methode om de onderzoekende houding en onderzoekscompetenties van leerlingen aan te scherpen.  

Leren van horen zeggen. Draaiboek voor een vakoverschrijdend project mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs is het resultaat van de samenwerking tussen de hogeschool Lessius Mechelen, de cultureel-erfgoedcellen Waasland en Mechelen en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Het boek is uitgegeven bij De Boek Uitgeverij nv en verkrijgbaar in de boekhandel.

pers