In-fusion opent en nodigt uit...

Logo In-fusionDe In-fusionbacterie heeft toegeslagen en een eerste ziekenhuis geïnfecteerd. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas te Gent staat reeds vanaf 25 maart in het teken van erfgoed en interculturaliteit. Vlaams minister Bert Anciaux nodigt u graag uit om samen met hem de eerste symptomen van het project met eigen ogen en oren te onderzoeken.

In-fusion, een project van het Minderhedenforum en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Vlaams minister Bert Anciaux, nestelt zich tien maanden lang in inkomhallen en wachtzalen van verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. Het laat je kennismaken met bijzondere verhalen over geboorte, pijn, ziel, ouder worden, het kind in elk van ons en nog veel meer. De verhalen en de vertellers zetten je aan het denken en laten je ontroerd, verontwaardigd, verweesd of goedgezind achter. Omdat In-fusion meer wil doen dan alleen verhalen aanbieden, gaat het ook elke maand op consultatie bij lokale erfgoedorganisaties en allochtone verenigingen om binnen de thematiek van een ziekenhuis passende activiteiten bij de verhalen te ontwikkelen. Daarbij vullen kinderen iedere maand een cosmogolem met allerlei toffe boodschappen.

Het Sint-Lucasziekenhuis is het eerste in rij waar In-fusion haar ontmoetingsvirus injecteert. We hopen u te ontmoeten op dinsdag 8 april om 10.30 uur in AZ Sint Lucas, Groenebriel 1, Gent om met ons verhalen, doopsuiker, houten reuzen en comfort food-hapjes uit te wisselen. Wilt u erbij zijn? Graag een seintje op inschrijven@faronet.be of op +32 (0)2 213 10 63.

pers