De virtuele erfgoedexpert in de klas

Expert in de klas: leerlingen aan het werk

Op donderdag 6 mei 2010 stelden FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Arteveldehogeschool Gent, O.-L-.V- Visitatie Mariakerke en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap het e-cultuurdemonstratieproject 'De virtuele erfgoedexpert in de klas' voor. Leerlingen uit het basisonderwijs kregen les via een webconferentie-opstelling: een primeur in Vlaanderen.

De virtuele erfgoedexpert in de klas is een innovatieve, educatieve ICT-toepassing die breedbandtechnologie implementeert in het onderwijs en de erfgoedsector (musea, archieven, erfgoedsites …). Het idee komt overgewaaid uit Nederland waar het natuurwetenschappelijk museum Naturalis in 2007 i.s.m. Ecomare en Kennisnet het pilootproject 'Expert in de Klas' ontwikkelde. Sinds 2008 kunnen Nederlandse scholen beroep doen op een webplatform 'Expert op afstand' om live in de klas te praten met experts in hun werkomgeving via video- of webconferencingtools.

Om deze vernieuwende educatieve methode in Vlaanderen te introduceren werkte FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, op vraag van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, in samenwerking met de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool Gent en Amsab-ISG, een webles uit over papierrestauratie. Via een beeldscherm staan twee klasjes in direct contact met het restauratieatelier van Amsab-ISG, waar twee papier- en boekrestauratrices, Kris Desij en Elke De Smet, hen de knepen van het vak live uit de doeken doen. De leerlingen maken kennis met de werkplek van de restauratrices en krijgen de kans om rechtstreeks vragen te stellen. Die interactie zorgt voor een unieke toevoeging aan het reguliere onderwijsprogramma.

De voordelen van deze methodiek zijn legio:

  • Interactieve lessen via het internet zijn laagdrempelig, nieuw en spannend waardoor leerlingen extra gemotiveerd worden om actief deel te nemen.
  • De lessen bieden een oplossing voor klassen die zich moeilijk naar een erfgoedinstelling kunnen verplaatsen bijvoorbeeld voor leerlingen met een beperkte fysieke mobiliteit. Het systeem maakt het mogelijk om per schooljaar meerdere ‘virtuele bezoeken’ te brengen aan een erfgoedinstelling zonder dat het kostenplaatje daarbij oploopt.
  • Een webles kan bovendien een ideale voorbereiding zijn van een fysiek bezoek.

Met het didactisch frame dat de Arteveldehogeschool Gent ontwikkelde en de technische handleiding van FARO, zullen lessen als deze in de toekomst een haalbare kaart blijken voor scholen. De ‘virtuele erfgoedexpert’ opent zo deuren naar nieuwe werkvormen: een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen.

Locatie
Basisschool O.-L.-V.- Visitatie Mariakerke
Elfnovemberstraat 27
9030 Mariakerke (Gent)

Meer informatie:
Ans Van de Cotte, communicatieverantwoordelijke
Tel +32 (0)2 213 10 62, ans.vandecotte@faronet.be
Website FARO

pers
pers
erfgoedexpert
expert in de klas
Opening / lancering
Persconferentie