Oproep voor kandidaten commissies en raden Onroerend Erfgoed

Oproep kandidaten

Eind december loopt het mandaat van de huidige leden van Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Heraldische Raad (VHR) en de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) ten einde. Men is nu op zoek naar nieuwe kandidaat-leden. De leden worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed.

Heeft u interesse? Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 september 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd CV opsturen naar het secretariaat van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO). Per post naar Havenlaan 88 bus 23, 1000 Brussel, of per mail naar saro@vlaanderen.be.

De kandidaturen worden gescreend in de loop van de maand oktober. Midden november neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de samenstelling van de raad en commissies. De kandidaten worden daarna van de beslissing op de hoogte gebracht.

Verdere info leest u in de aankondiging in het Belgisch Staatsblad.