Tentoonstellingsproductie en museumtechnieken

Museum- en tentoonstellingstechniek

FARO en STEPP, het steunpunt voor productionele en technische krachten van de brede culturele sector, sloegen in 2017 de handen in elkaar om een themawerking rond museale tentoonstellingstechnieken uit te werken.

Op 12 december kwam de werkgroep ‘Technische noden in de museumsector’, gericht naar technische en productionele medewerkers, samen tijdens een werkbezoek in drie Antwerpse musea. Voor en achter de schermen van het MoMu, M HKA en FOMU kwamen tal van actuele thema’s aan bod zoals o.a. veiligheid, interactieve audiovisuele middelen, verlichting en duurzaamheid.

Een platform bieden voor collega’s in eenzelfde vakgebied en intervisiemomenten organiseren zijn immers belangrijk om deskundigheid te vergroten door van elkaar te leren en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De organisatiestructuur van de instellingen verschilt, net als hun werking en de prioriteiten die er gelegd worden. Op vlak van facility, techniek en productie zijn er gelijkenissen maar ook grote verschillen. Werkpunten in het algemeen zijn thema’s zoals veiligheid (een evacuatieplan en een calamiteitenplan up-to-date houden en implementeren in praktijk) en duurzaamheid.

Ook in 2018 blijven FARO en STEPP de erfgoedinstellingen ondersteunen, samenbrengen en versterken. Wil u meer informatie of er in de toekomst zelf bij zijn? Hou dan deze FARO-blog of de online kalender in de gaten.

Meer informatie vindt u ook op: 

Foto: Kunst=Kapital, 1979-1984 (Joseph Beuys in M HKA, Antwerpen, 2017). Foto: Monique Verelst (FARO)

Monique Verelst
tentoonstellingsinfrastructuur
Werkbezoek / studiereis