Sectorgids musea: voorlopig laatste versie!

Foto: Mario Aranda via Pixabay

We hebben er lang op gewacht en nu lijkt het moment eindelijk aangebroken: bijna alle coronamaatregelen vervallen. Dat besliste het Overlegcomité vorige vrijdag, 4 maart. Met grote gevolgen voor de erfgoedsector en de musea in het bijzonder. 

Vanaf maandag 7 maart 2022 werd overgegaan naar code geel van de barometer. Een verademing: bezoekers kunnen opnieuw ontvangen worden op een 'normale' manier en we kunnen in grote mate terugkeren naar een situatie van voor de pandemie. Maar toch zullen we opnieuw moeten leren omgaan met de herwonnen vrijheden. Gelukkig hebben we ons de afgelopen twee jaar een reeks ‘goede gewoontes’ eigen gemaakt. Laat ons die vooral blijven aanhouden én dus voorzichtig blijven. Een overzicht van de veranderingen tijdens code geel.

Wat is er veranderd?

  • De beperkingen in musea vervallen. De mondmaskerplicht wordt opgeheven (enkel nog verplicht op openbaar vervoer en in zorginstellingen). Voor musea betekent dit dat er noch voor de bezoekers noch voor de medewerkers een mondmaskerplicht is. Het mondmasker blijft wel aanbevolen in binnenruimtes en bij uitzonderlijke drukte. Het staat  iedereen vrij om hier zelf voor te kiezen.
  • Het Covid Safe Ticket (CST) is niet langer in gebruik; alle instanties waar het CST voordien verplicht was, kunnen vrij bezocht worden.Ter info: Bij code geel van de barometer is de Covidscan-app voor het scannen van het covidcertificaat uitgeschakeld. Bij codes rood en oranje was deze functie geactiveerd.
  • De beperkingen voor evenementen en horeca vervallen.  
  • De luchtkwaliteit in binnenruimtes onder controle houden en ventileren blijft belangrijk. Ter info: de bevoegde federale en regionale ministers zullen de nodig initiatieven nemen met betrekking tot CO2-meters en richtnormen opstellen om te kunnen verankeren in hun respectievelijke reglementeringen.
  • Telewerk is niet langer verplicht of aanbevolen.Ter info: de Generieke Gids (FOD WASO) wordt verankerd in de Codex voor welzijn op het werk.

Hoe verloopt het nu verder?

Aan de epidemiologische noodsituatie en de federale fase van het nationale noodplan komt deze week een einde. De Pandemiewet wordt op donderdag 10 maart opgeheven (ingang vanaf 11 maart). Het beheer van de maatregelen komt opnieuw in handen van lokale en provinciale overheden. Dat wil zeggen dat er lokaal (bij een crisis) anders kan opgetreden worden en strengere maatregelen kunnen gelden. Bijvoorbeeld wanneer er met cijfers wordt aangetoond dat er (lokaal) een opflakkering is van het aantal coronabesmettingen.

Op het volgend Overlegcomité van 25 maart wordt verwacht dat de resterende maatregelen worden opgeheven. Aan het Coronacommissariaat komt op 8 april een einde. In de plaats hiervan komt een ‘Covid Focal Point’ (beheerd door het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid) dat vooral wordt belast met advies, informatiedoorstroming en een ondersteunende coördinatie biedt tussen verschillende beleidsniveaus.

Nu de pandemie bijna voorbij lijkt betekent dit voor de protocollen en sectorgidsen dat ze zullen verdwijnen na het einde van de federale fase. Het Basisprotocol cultuur kreeg nog een update in code geel, maar verdwijnt zodra deze fase wordt opgeheven. Voor de Sectorgids musea betekent dit dat we in deze fase geen update meer online plaatsen. De belangrijkste gevolgen van de genomen beslissingen kunt u hierboven terugvinden.

Bedankt!

Ter herinnering: we publiceerden twaalf updates van de Sectorgids musea, én minstens evenveel blogberichten! Een intensief werk dat FARO enkel kon klaren dankzij de niet-aflatende hulp van de ‘Klankbordgroep sectorgids musea’. Bijzondere dank gaat dan ook uit naar Peter Bary (M Leuven), Sarah Bastien (Stad Gent), Lies Buyse (Musea en Erfgoed Antwerpen) en Dirk Vanclooster (Abdijmuseum Ter Duinen), die hier deel van uitmaakten.

We danken ook de museum- en erfgoedsector om geduldig en nauwkeurig alle wijzigingen en adviezen steeds ter harte te nemen. Het is dankzij jullie inspanningen dat we de afgelopen twee jaar veilige plaatsen konden creëren, en de nodige vertroosting en ontspanning konden bieden.

Het is uiteraard een verademing om de draad van twee jaar geleden opnieuw te kunnen oppikken. Voorzichtigheid blijft geboden, en we duimen nu maar dat de pandemie echt op zijn laatste benen loopt.  

Wij blijven er voor u

We blijven de epidemiologische situatie uiteraard voor u opvolgen. Bij een mogelijke heropflakkering zullen we er opnieuw voor u staan.   

Heeft u alsnog een vraag, stuur dan een mail naar corona@faro.be. Dit is ons uniek loket voor coronavragen voor de cultureel-erfgoedsector. Wij trachten uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, of verwijzen u door naar de geschikte expertisepartner. 

Foto: Mario Aranda via Pixabay

Monique Verelst