Duurzaamheid over de taalgrens: SamenDurable

Foto: Monique Verelst & Event Change

Duurzame initiatieven ondersteunen, initiëren en over de taalgrens zichtbaar maken: het zijn maar enkele van de thema's waar organisaties als Pulse en EventChange hun schouders onder zetten. Een terug- en vooruitblik!

Terugblik: Forum de la Culture Durable

Op 5 december 2023 organiseerde EventChange het Forum de la Culture Durable in L'Eden, Charleroi. Er waren tal van pitches, workshops, interventies en rondetafelgesprekken over o.a. La musicologie sociale: qu'est-ce que c'est? door Manuelina Duarte, Culture et durabilité en Flandre & SamenDurable door Finn Van Dinter en Lenie Steels en vele anderen.

FARO-collega Monique Verelst nam samen met Manon Istasse (Eden) en Jean-François Jaspers (Micro Festival) deel aan het rondetafelgesprek Repensons nos pratiques de programmation, conception et creation culturele.

  • Het volledig dagprogramma kunt u hier terugvinden.
  • Alle opnames van de dag kunt u hier terugvinden, net als het beeldmateriaal.

Vooruitblik: Regards croisés. Duurzaamheid over de taalgrens

Save the date - SamenDurable

In het voorjaar van 2024 organiseren Pulse, EventChange en Brussels Kunstenoverleg drie bicommunautaire en interregionale activiteiten voor culturele actoren, verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Op het programma: silo's doorbreken, ideeën verspreiden, kritische reflectie, de verspreiding en vertaling van duurzame initiatieven uit de Belgische culturele sector en veel meer.

  • Op maandag 19 februari is er een bezoek gepland met workshops bij het Théâtre de Liège, onder leiding door Emmanuelle Lejeune (verantwoordelijke duurzame projecten) et Nathalie Borlée (directeur techniek).
  • Op dinsdag 26 maart wordt een bezoek gebracht aan Gent, met een passage bij Greentrackt en VierNulVier, onder leiding van Nathalie Decoene (Greentrack Gent) en Marieke De Munck (VierNulVier). 
  • Een afsluitend evenement in Brussel volgt later.

Voor wie de andere landstaal niet machtig is, wordt er simultane vertaling voorzien. U kunt dus vlot deelnemen aan alle sessies en gesprekken. 

Voor meer info: zie hier. Inschrijven kan via deze link; zowel deelname als lunch zijn gratis.

SamenDurable

De bezoeken en workshops worden georganiseerd in het kader van SamenDurable, een platform voor informatie, uitwisseling en transversale samenwerking rond klimaattransitie voor en door de Brusselse culturele spelers op het Brusselse grondgebied.

SamenDurable is een initiatief van de Brusselse netwerken BKO (Brussels Kunstenoverleg), Brussels Museums, La Concertation, in nauwe samenwerking met inhoudelijke partners EventChange en Pulse Transitienetwerk. SamenDurable bereikt meer dan 300 organisaties en werkt − met cultuur als motor − aan de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Lees hier meer.

Monique Verelst