Vlaamse begijnhoven twintig jaar erkend als UNESCO-werelderfgoed

Begijnhofmuseum Turnhout

In 1998 erkende UNESCO dertien Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed. De verjaardag van deze erkenning wordt gevierd met een uitgebreid programma. Op 1 augustus 2018 wordt het startschot gegeven met een tentoonstelling die de hedendaagse relevantie van begijnhoven in de kijker zet. Verschillende steden die begijnhoven huisvesten, waaronder Turnhout, vieren het jubileum met uiteenlopende activiteiten.  

Feestjaar 2018

Op 2 december 1998 schreef UNESCO de begijnhoven van Brugge, Dendermonde, Diest, Gent, Hoogstraten, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Turnhout in op haar lijst van werelderfgoed. Turnhout en Leuven werkten samen met verschillende partners een feestprogramma uit om de twintigste verjaardag ervan te vieren. Tijdens het feestjaar 2018 worden het verleden, het heden en de toekomst van dit unieke erfgoed belicht.

Feestjaar Vlaamse begijnhoven

Het feestjaar start op 1 augustus in Leuven met Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds. Deze tentoonstelling, die deel uitmaakt van een ruimer project met een publicatie en een website, kijkt niet alleen naar het verleden, maar legt de nadruk op de hedendaagse cultuur die de begijnhoven nog steeds relevant maakt. Er is ook aandacht voor de West-Vlaamse tekenaar en schilder Stefaan Kerkhof die al enkele jaren rond begijnhoven werkt. In oktober 2018 houdt de tentoonstelling halt in Turnhout. Vanaf 2019 kunt u ze in andere Belgische en Nederlandse steden met een begijnhof bezoeken.

De begijnenbeweging gaat terug tot de 12e eeuw. Vandaag nemen begijnhoven steeds meer een hernieuwde rol op in onze samenleving. Als ‘stad in de stad’ bieden ze een plaats van zingeving en rust. Er ontstaan samenlevingsvormen die een nieuwe socio-culturele dynamiek teweegbrengen. Tijdens enkele congresdagen in Turnhout worden die onder de loep genomen. Ook thema’s als herbestemming, onderhoud en restauratie komen aan bod. 

Verder wordt de Turnhoutse Heilig Kruisprocessie gefilmd om de traditie, die dateert uit de zestiende eeuw, te bewaren voor latere generaties. Het gregoriaanse koor Psallentes met dirigent Hendrik Vanden Abeele brengt in Leuven en Turnhout een hulde aan de Sacramentsdevotie, een grote inspiratiebron voor de begijnenbeweging. Updates van het feestprogramma vindt u hier.

Tentoonstelling

De tentoonstelling Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds reist in 2018 en 2019 doorheen het land.

  • 1-31 augustus 2018 in Leuven, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21
  • 1-31 oktober 2018 in Turnhout, Begijnhof Turnhout
  • In 2019 reist de tentoonstelling verder langs andere steden met begijnhoven in Vlaanderen en Brussel. 

Partners

Het feestjaar 2018 wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed, de Vlaamse UNESCO Commissie in België, Archief & Musea Turnhout, Stad Turnhout, KU Leuven en Erfgoed Noorderkempen. De partners zijn FARO, CRKC, Werkplaats Immaterieel Erfgoed, OCMW Turnhout, Vrienden van het Begijnhof van Turnhout, Brepols Publishers.

Meer info

Neem voor verdere info contact op met projectcoördinator Sarah Lauwers via 0476 78 68 25 of sarah.lauwers@erfgoednoorderkempen.be.

Foto: Begijnhof Turnhout, Nummer 56 (Begijnhofmuseum). Druyts.t via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Michelle Van Meerhaeghe