Meester, hoe maakt u het?

Helchteren op Erfgoeddag

We kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen, maar in een tijd zonder Smart Board, met klassen tot wel vijftig leerlingen en met lessen op zaterdag getuigden onderwijzers en onderwijzeressen van echt vakmanschap. Met wat geluk was er wat educatief materiaal beschikbaar om de leerlingen te onderrichten. Met Meester, hoe maakt u het? presenteert de erfgoedwerking Helchteren u tijdens Erfgoeddag een unieke collectie oprolbare prenten en andere in onbruik geraakte leermiddelen. 

Een activiteit in wording

Al in 2011 bezorgde Michel Paredis de erfgoedwerking een klasfoto uit het schooljaar 1937. Op de zolder van lagere school ‘De Biekorf’ in Helchteren vond de erfgoedwerking zelfs een ingevuld formulier: het jaarverslag van 1939. Dit vermeldt onder meer dat de school acht leerjaren telde die ondergebracht waren in drie klaslokalen, dat er een bibliotheek in wording was en dat er zes dagen per week les werd gegeven. Nog op zolder lagen in onbruik geraakte leermiddelen en tientallen rolprenten over de Bijbelse en vaderlandsche ‘geschiedenis’. Kortom, voldoende materiaal om een Erfgoeddag-activiteit mee te stofferen!

Het vroeg evenwel wat denkwerk om alle verhalen en archiefdocumenten onder te brengen in een fijne activiteit. Het gaat hier namelijk niet om het resultaat van een productieproces. Wel kunnen we de leerkracht van toen beschouwen als een meester in onderwijzen. Met weinig leermiddelen, gedurende zes dagen per week tot midden juli en in overvolle klassen kennis bijbrengen aan een groep wispelturige leerlingen is niet iedereen gegeven. Vandaar de vraag: ‘Meester hoe krijgt u dit voor elkaar en hoe voelt u zich daarbij?’ Het concept van het project was een persoonlijk idee, maar de uitwerking ervan werd gedragen door heel wat vrijwilligers die bij de erfgoedwerking regelmatig taken op zich nemen.

Verleden, heden en toekomst op Erfgoeddag

In hoeverre collecties als deze bewaard blijven, hangt af van de visie van de schooldirectie, de eigenaar van de collectie. Het hele team medewerkers kijkt erg uit naar Erfgoeddag omdat dan zal blijken of hun verwachtingen correct waren. De glunderende gezichten en de verhalen bewijzen de herkenbaarheid van de tentoongestelde voorwerpen. De ontmoeting met generatiegenoten en de gesprekken zijn even belangrijk als de inhoud van de tentoonstelling en zijn van onschatbare waarde.

Denk aan de dagen van weleer,
Verdiep u in ‘het verre verleden’.
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen;
Vraag de oudsten, zij zullen u verhalen.

Deuteronomium 32.7

Reserveren voor deze activiteit hoeft niet, de erfgoedwerking Helchteren verwelkomt u tijdens Erfgoeddag graag van 10 tot 17 uur. Om 14 uur vindt er een aansluitende lezing plaats. Combineer uw bezoek met een van de 950 andere activiteiten op zondag 28 april. Het volledige programma ontdekt u op www.erfgoeddag.be. Download deze overzichtelijke kaart voor alle activiteiten in uw regio. 

Foto: (c) archief Erfgoedwerking Helchteren

Michelle Van Meerhaeghe