Sharing is caring: deel uw depotverhaal via SHARE-ORG

Share. Foto: heinzremyschindler via Pixabay

Van RE-ORG ...

Uit internationaal onderzoek naar de bewaring van collecties in musea (ICCROM-UNESCO 2011) is gebleken dat meer dan 60% van de collecties wereldwijd in onaangepaste omstandigheden worden bewaard. Daardoor is het voor musea moeilijk tot onmogelijk om ze veilig en efficiënt te gebruiken. Als reactie op deze problematiek ontwikkelde ICCROM de RE-ORG-methode. Die helpt musea met beperkte middelen de nodige verbeteringen aan te brengen waardoor ze opnieuw controle krijgen over hun collecties in depot. Tot op heden is RE-ORG wereldwijd geïmplementeerd in 146 musea in meer dan 30 landen. Deze collecties zijn nu klaar om verder gebruikt te worden voor onderzoek en tentoonstelling, maar ook om herontdekt te worden door lokale gemeenschappen.

... tot SHARE-ORG

SHARE-ORG - Discover Stories, Connect Communities!

Aansluitend bij de RE-ORG-methodiek lanceert ICCROM in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) nu SHARE-ORG - Discover Stories, Connect Communities!. Deze internationale wedstrijd wil het creatieve gebruik van onderbenutte museumcollecties in depot promoten, nadat ze een reorganisatie hebben ondergaan. Want als collecties eenmaal beter georganiseerd zijn en depotruimtes functioneler zijn gemaakt, kunnen musea die collecties op nieuwe en innovatieve manieren gebruiken. En dat is precies waar SHARE-ORG over wil horen.  

Wie kan deelnemen?

SHARE-ORG gaat op zoek naar de nieuwste en meest innovatieve manieren om toegang te bieden tot collecties in depot. De wedstrijd staat open voor alle musea die een depotreorganisatie hebben uitgevoerd met behulp van de RE-ORG-methodiek of vergelijkbare methoden, wat vervolgens heeft geleid tot een toename van het gebruik van de collecties in depot en een grotere publieksparticipatie in het algemeen. Aangezien de RE-ORG-methode gericht is op kleine en middelgrote musea, worden met name dit soort instellingen aangemoedigd om deel te nemen. 

Wat hebt u erbij te winnen?

 • U krijgt internationale zichtbaarheid voor uw ideeën.
 • U komt in contact met andere professionals over de hele wereld, kunt nieuwe ideeën delen en creatieve oplossingen bedenken die anderen kunnen inspireren.
 • De tien beste projecten, geselecteerd door een internationale jury, worden op de SHARE-ORG-website geplaatst en op de officiële websites van de SHARE-ORG-partners en hun socialemediaplatforms.
 • Laat uw innovaties anderen inspireren om aan hun eigen reorganisatiereis te beginnen!

Hoe kunt u deelnemen?

Vertel SHARE-ORG hoe u verborgen collecties opnieuw hebt opengesteld en mensen hebt verbonden met hun erfgoed. Geef SHARE-ORG in enkele hoofdlijnen door hoe u uw idee hebt ontwikkeld, hoe u contact kon maken met het publiek en wat de impact hiervan was. Gebruik dit formulier om SHARE-ORG te vertellen over uw activiteit of project, met behulp van tekst, foto's, video's of andere vormen van visuele communicatie.

Selectiecriteria en taal

Projecten worden geselecteerd op basis van volgende criteria:

 • originaliteit;
 • inspirerende verhalen;
 • goed gedocumenteerde projecten;
 • de nodige gegevens over de impact van het project;
 • projecten die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd.

Het inzendformulier is in het Engels, maar verdere ondersteunende documentatie en materialen met betrekking tot uw activiteit of project kunnen in andere talen worden doorgegeven.

Zin om deel te nemen?

Deelnemen kan nog tot 20 juni 2020. Meer informatie over deelname vindt u terug op de SHARE-ORG-website.

Reorg-poster

Foto's:

 • heinzremyschindler via Pixabay
 • SHARE-ORG - Discover Stories, Connect Communities!
Jürgen Vanhoutte