Geslaagde start collegagroep behoud en beheer documentaire collecties

Foto: collegagroep behoud en beheer van documentaire collecties, 31/01/2020, Leuven (c) FARO

Op 31 januari vond in Leuven de kick-off plaats van de collegagroep Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed. Zevenentwintig collega’s uit erfgoedbibliotheken, archieven en documentatiecentra bogen zich over de uitdagingen die het behoud en beheer van hun rijke collecties met zich meebrengt.

Uitdagingen en afspraken

Zowat alle instellingen bleken ervaring te hebben met schimmel, beestjes, plaatsgebrek en problemen rond klimaatbeheersing. Een calamiteitenplan en een quarantaineruimte raken geleidelijk ingeburgerd, maar een schade-inventaris of een collectie-evacuatieoefening blijven voorlopig toekomstmuziek. Deze vaststellingen en de massale opkomst onderschrijven duidelijk het belang van de collegagroep.

De collega’s maakten afspraken over hoe ze de collegagroep verder vorm willen geven. Ze besloten om twee keer per jaar bijeen te komen, op een wisselende locatie in Vlaanderen. Kennis uitwisselen, onderlinge solidariteit en in alle vertrouwen verhalen en tips delen staan hierbij centraal. 

Ervaringen delen

Na de lunch getuigden twee erfgoedbibliotheken over de concrete aanpak van een schimmeluitbraak in hun collectie. Ze gaven hun collega's allerlei praktische tips voor het bestrijden van schimmel en wezen op het belang van een goede nazorg, voortdurende waakzaamheid en voldoende bewustzijn van de problematiek in alle lagen van de instelling. We sloten af met een bezoek aan het Book Heritage Lab van de KU Leuven, waar we enkele restauratieprojecten bekeken.

Hartelijk dank aan Veronique, Yannick en Alexandra voor hun presentaties en aan de Maurits Sabbebibliotheek voor het gastvrije onthaal!

Op naar een even geslaagd vervolg

De kick-off leverde alvast inspiratie genoeg voor heel wat komende activiteiten. Hou dus zeker de aankondigingen op de websites van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO in het oog voor nieuws over de volgende bijeenkomst.

Hebt u de kick-off gemist, maar bent u geïnteresseerd om nog bij de collegagroep aan te sluiten en samen met collega’s verder over behoud en beheer van bibliothecair of ander documentair erfgoed na te denken? Of bent u zelf al met specifieke uitdagingen geconfronteerd en wilt u alsnog uw ervaringen graag met andere collectiebeheerders delen? Neem dan zeker contact op met Sara Moens van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Resultaten van de bevraging

Resultaten van de bevraging collegagroep behoud en beheer documentaire collecties: uitdagingen
Resultaten van de bevraging collegagroep behoud en beheer documentaire collecties: huidige situatue


Foto: collegagroep behoud en beheer van documentaire collecties, 31/01/2020, Leuven (c) FARO

Jürgen Vanhoutte