Dringend gezocht: tyvek!

Tyvek® beschermkledij. Foto: Gary Peeples/USFWS via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Vorige week deed FARO een warme oproep aan alle musea, archieven en erfgoedbibliotheken om hun mogelijke voorraad aan mondmaskers zo snel mogelijk naar het lokale ziekenhuis te brengen. Verschillende erfgoedinstellingen beantwoordden deze oproep, waarvoor nogmaals heel hartelijk dank! 

In de strijd tegen COVID-19 hebben onze zorgverleners in ziekenhuizen en huisartspraktijken echter ook nood aan extra beschermkledij. Ook op dit gebied kunnen we als erfgoedsector ons steentje bijdragen. Om zichzelf en hun collectiestukken te beschermen gebruiken collectiebeheerders immers ook vaak Tyvek® verpakkingsmateriaal en -beschermpakken. Heeft uw museum, archief of erfgoedbibliotheek ook hiervan nog een voorraad liggen, dan kunnen die nu in de zorgverlening goed gebruikt worden.

Hoe kunt u helpen?

Het webplatform wijhelpenmee.be - verwant aan het initiatief maakjemondmasker.be - verbindt vraag en aanbod om materiaal in te zamelen voor onze zorgverleners. 

Erfgoedinstellingen die graag materiaal willen doneren, kunnen dit via de donatiepagina laten weten, zodat een mogelijke 'match' kan worden gemaakt. Klik op 'Doneer je beschermmateriaal' en er opent een Google-formulier waarop u gegevens en info over het te doneren materiaal kan achterlaten. Het platform zorgt er vervolgens voor dat uw beschermmateriaal terechtkomt bij de zorgverleners die er nood aan hebben.

Kan u uw beschermmateriaal niet zelf komen brengen, dan zijn er koeriers die dit voor u te doen. Al deze informatie kan u in het Google-formulier invullen en doorsturen. Het zou mooi zijn mocht onze sector opnieuw een rol van betekenis kunnen opnemen in deze gezamenlijke strijd.

Foto: Tyvek® beschermkledij. Gary Peeples/USFWS via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Jürgen Vanhoutte