#AskAConservator Day

Foto: #AskAConservator Day

Vandaag, 4 november, is het #AskAConservator Day, een initiatief van het American Institute for Conservation (AIC/FAIC). Op deze dag plaatsen conservatoren-restauratoren van over de hele wereld hun beroep in the picture en beantwoorden ze vragen van het brede publiek.

De datum van het evenement is niet toevallig gekozen: op 4 november 1966 overstroomde de rivier de Arno in Firenze, met heel wat schade aan onschatbaar cultureel erfgoed als gevolg. Als reactie op deze calamiteit werden en worden nog steeds enorme inspanningen gedaan om het door de overstroming getroffen cultureel erfgoed van verdere schade te vrijwaren en - waar mogelijk - te restaureren.

Internationale samenwerking

#AskAConservator Day viert de internationale samenwerking en kennisuitwisseling tussen conservatoren-restauratoren, die onder meer als reactie op de overstroming in Firenze tot stand kwam. Door zoveel mogelijk mensen vandaag de kans te bieden om met conservatoren-restauratoren in contact te komen, wil men ook de groei van het beroepsveld illustreren.

Via de hashtag #AskAConservator vindt u vandaag op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram) verschillende bijdragen van restauratoren terug, werkzaam als zelfstandige of binnen de conservatie-afdeling van een grotere bewaarinstelling. Hebt u dus een vraag die u altijd al eens aan een restaurator wilde stellen? Vandaag is uw kans om rechtstreeks met hen in contact te komen!

Conservatoren-restauratoren die graag deelnemen aan #AskAConservator Day kunnen zich hier nog aanmelden bij AIC/FAIC.

Jürgen Vanhoutte