Restauratie Vlaams topstuk van Dieric Bouts in originele omgeving

David Lainé bestudeert een detail van De Marteling van de Heilige Erasmus © David Somers

In de Sint-Pieterskerk in Leuven kunt u van begin mei tot eind juli elke dinsdag en donderdag de restauratie van De Marteling van de Heilige Erasmus live meemaken. Vlaamse Primitief Dieric Bouts maakte het werk 560 jaar geleden speciaal voor de Sint-Pieterskerk. Met de restauratie van dit opmerkelijke paneel loopt ook de restauratie van de kerk zelf, die zo'n twintig jaar geleden begon, op z'n einde.

De marteling van de Heilige Erasmus is het centrale paneel van het drieluik dat nu wordt gerestaureerd. Op het paneel is te zien hoe beulen Erasmus op een gruwelijke manier om het leven brengen. Merkwaardig aan het schilderij van Dieric Bouts, en dat typeert de schilder ook, is hoe sereen die horror wordt afgebeeld. 

Speciaal aan de restauratie van dit topstuk is dat ze in situ, in de kerk zelf dus, wordt uitgevoerd. Het drieluik huist al eeuwen onder continue klimatologische omstandigheden in de Sint-Pieterskerk. De Marteling van de Heilige Erasmus aan andere omstandigheden blootstellen is te risicovol.

Droomproject

Voor de conservatoren van M - Museum Leuven is deze restauratie een droomproject. Het drieluik is het enige topstuk in de Sint-Pieterskerk dat M voorlopig nog niet onder handen kon nemen. Het glipte tot nu altijd door de mazen van het net, omdat andere werken dringender gerestaureerd moesten worden. Maar nu de restauratie van de Sint-Pieterskerk haar einde nadert, is het ideale moment eindelijk daar.

De eerste stap van de restauratie, het vooronderzoek, is intussen afgelopen. Onderzoekers maakten scans van het paneel om de verschillende verflagen en ondertekeningen in beeld te brengen. In de volgende fase zal De Marteling van de Heilige Erasmus worden gereinigd en zullen overtollige vernislagen en verkleurde retouches worden vervangen.

Praktisch

Nieuwsgierig hoe de restaurateurs te werk gaan? U kunt het live meemaken! De restauratie is elke dinsdag en donderdag te bezichtigen tussen 10.00 en 16.30 uur en zal nog tot eind juli duren. Inkom is gratis. Voor meer informatie, raadpleeg de website van M

Wilt u graag meer doen dan enkel meekijken over de schouders van de restaurateur? Via een vrije gift kunt u het project ook financieel ondersteunen.

Foto: David Lainé bestudeert een detail van De Marteling van de Heilige Erasmus © David Somers

Julie Lambrechts