Masterclass Science and Heritage 1.0 | Een geslaagde eerste editie

Introductie door Leen Beyers 'Science and Heritage 1.0', Mas Antwerpen, © foto: Tom Van Ghent

Op 28 maart 2019 organiseerde het MAS in samenwerking met het Departement Conservatie-Restauratie van de Universiteit Antwerpen, ICOM-Vlaanderen en FARO de masterclass Science and Heritage 1.0. Met succes. Onder de meer dan vijftig aanwezigen telden we een divers publiek van studenten, docenten, conservatoren, restauratoren, museumgidsen en mensen gepassioneerd door glas en andere materialen.

Bij het onderzoek van museumobjecten bewijst natuurwetenschappelijk onderzoek steeds meer zijn relevantie. Niet alleen voor het onderzoek naar schilderijen overigens, dat vaak aan een breed publiek wordt gecommuniceerd, maar voor elk type object.

Onderzoek en kennis

De MAS-collectie bestaat - ongeveer - uit 500.000 objecten. In het algemeen zorgt natuurwetenschappelijk onderzoek ervoor dat de kennis over de objecten vergroot kan worden. Denk bijvoorbeeld maar aan het uitvoeren van een precieze datering van een object of het achterhalen van de geografische oorsprong ervan. Ook de gebruikte materialen en technieken kunnen een schat aan informatie in zich dragen. 

Dankzij deze kennis nemen de relevantie en de waarde van de objecten binnen de museumcollectie toe. Beter gedocumenteerde objecten hebben meer kans om uitgekozen te worden voor tentoonstellingen, nieuw onderzoek, publieksparticipatie, bruiklenen, samenwerking met source communities, enz. Bovendien is de opgedane kennis bijzonder nuttig bij het conserveren en restaureren van museumobjecten.

Ook buiten de context van het museum neemt de relevantie van de objecten toe. Museumobjecten die natuurwetenschappelijk onderzoek hebben ondergaan worden vaak zeer relevant bevonden voor historisch en archeologisch onderzoek, omdat ze het mogelijk maken om chronologieën of kaarten te voltooien. Oude museumobjecten die met natuurwetenschappelijke methoden zijn gedocumenteerd, kunnen ook relevant worden in het onderzoek naar klimaatverandering.

Samenwerking tussen de erfgoedsector en de natuurwetenschappen is met andere woorden een win-win, zowel voor musea als voor wetenschappers. Gelukkig maken openbare instellingen zoals het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) en de universiteiten het voor musea mogelijk om met een beperkt budget toch te investeren in natuurwetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers komen bovendien ook zelf met voorstellen aankloppen bij musea, iets wat we alleen maar sterk kunnen aanmoedigen.

Masterclass

Op het programma van de masterclass stonden onder meer vier presentaties over evenzoveel casestudies. Een overzicht:

  • Geert Van der Snickt, doctor in de Conservatie-Restauratie en erfgoedwetenschapper aan de Universiteit Antwerpen, gaf toelichting bij het gebruik van MA-XRF scanning in het onderzoek naar het tegeltableau De bekering van Saulus, een 16e-eeuws topstuk uit de MAS-collectie. Deze onderzoekstechniek werd  voorheen enkel toegepast op schilderijen.
Tegeltableau 'De bekering van Saulus' na restauratie, MAS Antwerpen, © foto: Bart Huysmans en Michel Wuyts
Medaillon met Alexander de Grote, AV.1879.001.386, MAS Antwerpen, © foto: MAS

 

  • Peter Cosyns, zelfstandig archeoloog, doctor in de archeologie, specialist in laatantiek glas en honorary research fellow van de Vrije Universiteit Brussel, ging in op een zogenaamd 19e-eeuws glazen Alexander-medaillon uit de MAS-collectie. Door achtereenvolgens de XRF-methode op het object toe te passen bleek dat verder onderzoek nodig was en kan er met zekerheid worden gezegd dat het medaillon niet werd gecreëerd in de antieke oudheid, maar wel ergens in Europa in de 17e eeuw.
Glas-in-lood paneel © foto: MAS
  • Wendy Meulebroeck, doctor in de ingenieurswetenschappen en professor in de fotonica verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica; onderzoeksgroep B-PHOT), legde aan de hand van een aantal casestudies uit hoe de interactie tussen lichtdeeltjes (fotonen) en glas ons informatie kan verschaffen over de chemische samenstelling en hoe glas o.a. op die manier kan gedateerd worden. 
Offerandefigurine: Figuur met pijlkoker, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Collectie Paul en Dora Janssen-Arts, MAS.IB.2010.017.159, MAS Antwerpen, © foto : Hugo Maertens, Brugge
  • Helena Wouters, doctor in de scheikunde en hoofd van de laboratoria Glas en Metaal van het KIK, sprak over haar fysico-chemisch onderzoek op twee precolumbiaanse ‘tunjos’. Het gaat om offerobjecten uit de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts die het MAS in langdurige bruikleen heeft van de Vlaamse Overheid. Met behulp van radiografie en technieken zoals röntgenfluorescentiespectroscopie (XRF), raster-elektronenmicroscopie gekoppeld aan X-stralenanalyse (SEM-EDX-WDX) en metallografie werden de conditie van het object en de gebruikte materialen en technieken van de kunstenaars onderzocht. Het onderzoek bevestigde de eerdere situering van de objecten in de Muisca-cultuur, 600-1600 N.C.

Met deze masterclass hoopten het MAS en de drie partners de vruchtbare samenwerking tussen het erfgoedveld en de natuurwetenschappen te illustreren en te stimuleren. Het was alvast een zeer geslaagde eerste editie. Laat ons hopen dat dit de start kan zijn van meer uitwisseling over collectie-onderzoek.  

Hieronder nog enkele sfeerbeelden:

Geert Van der Snickt, © foto: Tom Van Ghent, Antwerpen
Wendy Meulebroeck, © foto: Tom Van Ghent, Antwerpen
Peter Cosyns, © foto: Tom Van Ghent, Antwerpen


Foto's:

  • Introductie Science and Heritage 1.0 door Leen Beyers, MAS Antwerpen, © foto: Tom Van Ghent.
  • Tegeltableau De bekering van Saulus na restauratie, MAS Antwerpen, © foto: Bart Huysmans en Michel Wuyts. 
  • Medaillon met Alexander de Grote, AV.1879.001.386, MAS Antwerpen, © foto: MAS.
  • Glas-in-lood paneel © foto: MAS.
  • Offerandefigurine: figuur met pijlkoker, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Collectie Paul en Dora Janssen-Arts, MAS.IB.2010.017.159, MAS Antwerpen, © foto: Hugo Maertens, Brugge
  • Sfeerbeelden Science and Heritage 1.0, MAS Antwerpen, © foto: Tom Van Ghent, Antwerpen
Julie Lambrechts