Duik in de wereld van insecten en Integrated Pest Management

Tapijtkever (Anthrenus verbasci (Linnaes, 1767)). Olei via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

'Wat knabbelt er aan mijn collectie?' Het is een vraag die u zich ongetwijfeld liever niet stelt. Toch staat FARO met raad en daad voor u klaar, mocht u toch ongenode gasten spotten.

Dossier in faro

Het jongste lentenummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed (maart '22) zoomt uitgebreid in op IPM, of Integrated Pest Management. IPM is een gevestigde methode om schade door biologische aantasting te beperken of zelfs te vermijden. Oorspronkelijk ontwikkeld om voedingsgewassen te beschermen, vond ze ook haar weg naar de preventieve conservering. Bepaalde insecten, schimmels, vogels en knaagdieren bedreigen immers ook het erfgoed.

In het dossier belichten verschillende deskundigen IPM vanuit een eigen invalshoek. Zo wordt duidelijk dat de juiste identificatie erg belangrijk is. Maar ook dat biologische aantasting net zozeer een zaak van het onroerend als van het cultureel erfgoed is. Op het vlak van het gebruik van insecticiden is er sprake van voortschrijdend inzicht. 

De artikels die u kan terugvinden in het IPM-dossier:

  • Beschermen is meer dan bestrijden
  • IPM in de praktijk van een interieurwachter: wees insecten te slim af
  • Insecten tegen insecten: de strijd tegen de kleine klopkever
  • Papiervisjes vangen in het depot, een praktijkverhaal
  • Determinatie en monitoring van insecten
  • Pesticiden, erfenis en toekomst
  • Negen warm aanbevolen IPM-publicaties
  • Wat knabbelt daar aan de collecties? Partnerschappen in IPM

De artikels kunt u integraal raadplegen via het online ISSUU-platform, waar u ook alle andere faro-tijdschriften kunt terugvinden.

Erfgoedwijzer

Hebt u een vraag over IPM of over ongedierte en schimmels in uw collecties? Dan kunt u ook terecht in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin deelt FARO heel wat kennis en ervaring en wijzen we u de weg naar praktische tips en stappenplannen, instrumenten en aanbevelingen.

Enkele interessante pagina’s:

  • De 10 schadefactoren: ongedierte en schimmel. In dit onderdeel komt u alles te weten over plaagdieren die een risico vormen voor onze collecties en hoe u deze via geïntegreerde bestrijding (IPM) kunt controleren. Interessant om te vermelden is dat er nu ook drie nieuwe documenten terug te vinden zijn over het monitoren van insecten: een logboek voor insectenmonitoring van het KMSKA (model 1), een logboek voor insectenmonitoring van het NMC (model 2) en de English Heritage Guideline for Recording Insect Pest Data onto Floor Plans (model 3).
  • Naast ongedierte en schimmel als schadefactor vindt u op de Erfgoedwijzer ook een dossier over mogelijke bestrijdingsmethodes

Insecten in de FARO-bibliotheek

Wist u dat u ook in de FARO-bibliotheek heel wat informatie kunt terugvinden over IPM? We bundelden de belangrijkste werken voor u in een handig collectie-overzicht dat u kunt raadplegen via de online bibliotheekcatalogus. Alle titels kunt u raadplegen en ontlenen via de FARO-bibliotheek. Hoe u dat doet, leest u op deze pagina

Contacteer ons!

We beseffen dat bepaalde publicaties binnen afzienbare tijd onvermijdelijk gedateerd zijn. Maar sowieso blijven dergelijke publicaties interessant als historische bronnen. Om informatie relevant, correct en up-to-date te houden, verwelkomen wij zeker ook uw inbreng. Daarom een warme oproep: kent u zelf nog boekentips of goede websites, heeft u andere opmerkingen of deed zelf waardevolle praktijkervaring op? Deel het met ons, en via ons met collega’s uit de sector. En bouw zo mee aan de erfgoedpraktijk van vandaag en morgen.

Uiteraard kunt u ook met vragen over IPM bij ons terecht. U kunt de medewerkers Erfgoedzorg bereiken via het algemeen e-mailadres info@faro.be, of via onze persoonlijke contactgegevens

Foto: Tapijtkever (Anthrenus verbasci (Linnaes, 1767)). Olei via Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0

Julie Lambrechts