Collegagroep behoud en beheer deelt ervaringen over routineonderhoud

Bezoek aan Google Books project in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience © Sara Moens

Op 21 maart werd de negende bijeenkomst van de collegagroep behoud en beheer van bibliothecaire en documentaire collecties georganiseerd. De groep was te gast in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Een twintigtal collega’s ontmoetten elkaar en wisselden ervaring uit over het routineonderhoud van hun collecties.

Hoe pakt u routineonderhoud aan? Drie praktijkgetuigenissen

Met een goed onderhoud van uw collectie kunt u heel wat problemen vermijden. Maar er bestaan geen echte richtlijnen over wat goed onderhoud precies inhoudt. Daarom werd de sector op voorhand bevraagd over hoe ze onderhoud in de praktijk nu eigenlijk aanpakt. De resultaten werden voorgesteld op de collegagroep.

Vervolgens stelde Sandy Mommerency de aanpak van het routineonderhoud bij het Provinciaal Archief West-Vlaanderen voor. Ze lichtte ook enkele knelpunten toe en er kwam een interessante discussie op gang.

Hierna deelde Martijn Vandenbroucke de ervaringen bij Amsab-ISG met biologisch onderhoud. Zo'n onderhoud is niet alleen milieuvriendelijk maar ook een manier om met een klein budget en een beperkte personeelsinzet in routineonderhoud te voorzien. De kiemgetalmetingen wijzen alvast voorzichtig op een positief effect van deze aanpak.

De presentatie van Emmeline Verheij over haar onderzoek naar het effect van zo’n biologisch onderhoudsmiddel (BioOrg) werd helaas geannuleerd. Maar we blijven de resultaten van haar onderzoek zeker opvolgen.

In de namiddag stelden Alexandra Noël en haar collega’s van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience hun digitaliseringsproject met Google Books voor. Ondanks het vele werk en de grote tijdsinvestering zijn de collega’s bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience positief over het project en de samenwerking met Google Books.

Verslag

Meer informatie over de negende bijeenkomst van deze collegagroep leest u hier. Dank aan Sara Moens van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken voor het verslag.

Foto: bezoek aan Google Books project in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience © Sara Moens

Julie Lambrechts