14 oktober is Europese Dag van de Conservatie-Restauratie

Merovingisch gedamasquineerd ijzeren gordelbeslag (c) Julie Lambrechts

Zondag 14 oktober worden over heel Europa een resem activiteiten georganiseerd in het kader van de Europese Dag van de Conservatie-Restauratie. Een primeur die bovendien vaart onder de vlag van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH 2018). Speciaal voor de gelegenheid nodigen conservatoren-restauratoren uit heel Europa bezoekers uit op hun werklocaties en geven ze toelichting bij actuele projecten. 

De Europese Dag van de Conservatie-Restauratie ijvert voor:

  • een bewustmaking over de sleutelrol van conservatie-restauratie;
  • het delen van kennis over de complexe activiteiten in dit beroep;
  • het benadrukken van de waarden voor de samenleving;
  • het transparant maken van de internationale kwaliteitsnormen van het beroep;
  • het verduidelijken van de manier waarop deze expertise van waarde is voor duurzaam toerisme en een katalysator kan zijn voor innovatie..

Ook in België

Het BRK-APROA organiseert in samenwerking met de Europese overkoepelende organisatie E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations)  een evenement in het Huis van de Europese Geschiedenis. In de namiddag worden diverse lezingen georganiseerd, de toegang is gratis. Meer info: info@aproa-brk.org

Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) organiseert in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een ontmoeting met de restaurateurs van De aanbidding van het Lam Gods. Sinds 2012 wordt het veelluik van de gebroeders Van Eyck gerestaureerd in het MSK. Op zondag 14 oktober kan u gaan luisteren naar de laatste stand van zaken van de restauratie. Ook dit evenement is gratis, maar inschrijven is nodig!

Wat staat er in de andere Europese landen op het programma? Een overzicht vindt u op de E.C.C.O. website.

In aanloop naar 14 oktober organiseert E.C.C.O. deze week bovendien een ‘social media week’ onder het motto ‘Promoting Conservation-Restoration: Sustainability – Authenticity – Awareness – Access’. Deze socialemediacampagne heeft tot doel het cultureel erfgoed, de geschiedenis en de gedeelde waarden van Europa dichter bij de mensen te brengen en de jongere generatie te betrekken bij de zorg voor cultureel erfgoed. Bovendien is het de bedoeling om thema's als authenticiteit, bewustzijn, toegang en duurzaamheid in conservatie-restauratie te benadrukken.

Foto: Merovingisch gedamasquineerd ijzeren gordelbeslag (c) Julie Lambrechts

Julie Lambrechts