Nieuwe instrumenten helpen bij waarderen van religieus en agrarisch erfgoed

In het kader van de groeiende aandacht voor het waarderen van erfgoed, komen zowel het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) als het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) deze herfst elk met een eigen handleiding naar buiten om beheerders van religieus of agrarisch erfgoed stapsgewijs doorheen het proces van waarderen, selecteren en herbestemmen te loodsen. Beide instrumenten werden ontwikkeld in samenwerking met de provinciale consulenten.

Religieus erfgoed

Op 27 oktober lanceerde het CRKC het nieuwe Stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen tijdens de Ontmoetingsdag voor Oost-Vlaamse kerkbesturen in het augustijnenklooster in Gent. Gebaseerd op de Nederlandse Handreiking Roerend Religieus Erfgoed uit 2011, werd dit nieuwe stappenplan ontwikkeld in samenwerking met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

De tool loodst kerkbesturen stap voor stap doorheen het waarderings- en herbestemmingsproces en helpt hen zo verantwoorde keuzes te maken. Bovendien houdt de methodiek rekening met de kerkelijke richtlijnen en het wettelijk kader. Het stappenplan is volledig online beschikbaar.

Agrarisch erfgoed

Op 1 december vindt in het Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare de studiedag De hand aan de ploeg. Registreren, waarderen en herbestemmen van agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen plaats, een gezamenlijk initiatief van de provincie West-Vlaanderen en het Centrum Agrarische Geschiedenis.

Drie jaar lang werkten het CAG en de provincie samen om de agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen in kaart te brengen en te valoriseren. De expertise die ze in dat kader opdeden, vond onder meer zijn neerslag in de publicatie De hand aan de ploeg. Handleiding voor het registreren, waarderen en herbestemmen die op 1 december officieel wordt voorgesteld. Wie hier graag bij wil zijn, kan zich nog tot 23 november gratis inschrijven via de website van de provincie West-Vlaanderen.

Wordt vervolgd ...

Ondertussen werkt FARO voor 2017 een aantal instrumenten en een vormingstraject uit om de bredere erfgoedsector met waardering aan de slag te krijgen. Waarover later meer.

Foto: (c) Pol Leemans

Jürgen Vanhoutte