Leren waarderen: een stand van zaken

Hoe kunnen we Vlaamse erfgoedorganisaties helpen om waarderingstrajecten op te starten? Deze zomer inventariseerde FARO de noden en verwachtingen en werkte op basis daarvan een plan van aanpak uit. Dit blogbericht schetst onze voornemens en geeft een stand van zaken.

Basisnormen

Er zijn heel wat verschillende manieren om te waarderen. Uit ons onderzoek bleek dat er geen vraag is naar één gezamenlijk waarderingsmodel dat iedereen uniform zou moeten toepassen. Wel is het nodig dat er een consensus komt over de minimale normen voor een kwalitatief waarderingstraject. Hoeveel mensen moeten er bijvoorbeeld bij betrokken zijn? Wat is de minimale uitkomst van zo’n traject? Welke criteria mag men absoluut niet over het hoofd zien?

Een kleine werkgroep stelt nu een set van basisnormen op. Op 20 februari presenteren we het resultaat tijdens de werkgroep waardering. U bent alvast welkom. 

Toolbox

Er bestaan al heel wat handleidingen en methodieken om te waarderen. Afhankelijk van het type erfgoed, de scope van het waarderingstraject of de aanleiding om te waarderen is een andere methodiek het meest aangewezen. In het voorjaar van 2017 verzamelen we al deze tools in een toolbox. De basisnormen zijn de leidraad om te bepalen of een instrument wordt opgenomen of niet.

We maken deze oefening samen met een werkgroep. Als u hier graag aan meewerkt, geef dan even een seintje aan Jürgen of Anne-Cathérine.

Experimenten vormingstraject

Op basis van de basisnormen en de toolbox starten we in september 2017 met een vormingstraject. Hier is het de bedoeling om te leren uit de praktijk: alle deelnemers gaan gedurende een jaar een waarderingstraject begeleiden. Zij krijgen advies bij het uitwerken van hun procesplan en kunnen rekenen op coaching. Ze delen hun ervaringen tijdens collegagroepen. Na afloop zorgen we voor verschillende informatiemomenten zodat andere organisaties de ervaringen van de 'pioniers' kunnen leren kennen. In de loop van 2017 volgt meer informatie over dit traject.

Expertise en collectieprofielen

Om waarderen in de sector alle kansen te geven, zullen erfgoedorganisaties concrete afspraken moeten maken over het delen van expertise. Hoe kunnen zij hun kennis delen met organisaties die aan het waarderen zijn? Hiervoor plannen we in de loop van 2017 een focusgesprek.

In het najaar van 2017 willen we ook bekijken of en in welke vorm collectieprofielen gedeeld kunnen worden. Een van de vragen daarbij is of een collectieplatform een databank moet worden of eerder een overlegstructuur. Wordt dus vervolgd. Als u graag met ons meedenkt, laat dit dan weten aan Jürgen of Anne-Cathérine.

NB: een reglement voor pilootprojecten

Het departement CSJM werkt aan een reglement om pilootprojecten waardering te financieren. Dit nieuwe reglement wordt begin 2017 gelanceerd. Bedoeling is dat de pilootprojecten die via dit reglement gesubsidieerd worden de basisnormen integreren, de toolbox hanteren en deelnemen aan het experimentele vormingstraject van FARO.

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep waarderen op 20 februari stelt het departement dit nieuwe traject voor aan de sector. Hou alvast de datum vrij in uw agenda! Wil u graag op de voorstelling van het nieuwe reglement aanwezig zijn, geef dan een seintje aan Jürgen of Anne-Cathérine. Meer info volgt.

Jürgen Vanhoutte