Digitaal geboren archieven: een rapport van de Universiteit Leiden

In de Universiteitsbibliotheek van Leiden is de 'werkgroep Born-digital' actief. Deze werkgroep publiceerde onlangs een rapport Born-digital, bijzondere collecties, geschreven door Marloes Scholtens. Het rapport spitst zich toe op het archiveren van digitaal geboren archieven van individuele personen, voornamelijk wetenschappers. Hoewel het rapport geschreven is voor universiteitsbibliotheken en –archieven, is het zeker ook interessant voor andere organisaties die werken rond digitaal archiveren. Het geeft een overzicht van de nieuwste inzichten op vlak van digitaal archiveren. Met allerhande verwijzingen naar recent afgesloten of nog lopende projecten biedt het rapport de lezer een groot aantal wegwijzers naar nieuwe en binnenkort te verwachten informatie en tools. Enkele keren duikt een paragraaf op met de titel "Hoe?” In deze hoofdstukken werd informatie geconcentreerd over het archiveren van een specifieke soort archieven. Het rapport besteedt verder ook bijzondere aandacht aan content waarvan het archiveren minder voor de hand ligt. Zo passeren websites, nieuwsgroepen, blogs, tweets en 3D-objecten de revue. Het rapport eindigt met een reeks onderwerpen die de werkgroep in de toekomst verder wil uitspitten.
 
Een aanrader voor iedereen met interesse voor digitaal archiveren!
Jeroen Poppe