PREMIS OWL en PREMIS 2.1

PREMIS
PREMIS is een metadatastandaard voor preservatiemetadata. De standaard bestaat reeds geruime tijd, maar werd onlangs herzien. Dit leidde tot versie 2.1. Ongeveer gelijktijdig met de nieuwe versie maakte men PREMIS OWL publiek. (OWL uitspreken als het Engels woord voor uil.) OWL staat voor Web Ontology Language. Hiermee stapt PREMIS de wereld van het semantisch web binnen.

Met preservatiemetadata bedoelt men “de informatie die een e-depot gebruikt om het digitale archiveringsproces te ondersteunen.” Concreet denkt men hierbij aan checksums, het medium waarop de objecten staan, bewerkingen die op de objecten zijn uitgevoerd …
 
PREMIS OWL vindt zijn oorsprong in het BOM Vlaanderen-project en werd verder ontwikkeld en geïmplementeerd in het Archipel-project. De ontwikkeling van PREMIS OWL gebeurde in samenwerking met een aantal buitenlandse partners (Library of Congress,  Bibliothèque nationale de France …).  Momenteel zit PREMIS OWL in de laatste stadia om een officiële standaard te worden. Eenmaal erkend als standaard zal de Library of Congress instaan voor het verder onderhoud van de standaard.
 
Voor meer informatie raden we u de volgende links aan:
Intussen wordt reeds volop gewerkt aan PREMIS 3.0 …
Jeroen Poppe