Survey kunstenerfgoed: geef het beleid van morgen mee vorm

Collectie Steve Wante © CEMPER

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media voert KU Leuven een onderzoek uit over kunstenerfgoed. De focus ligt op de omgang met en de borging van archieven en collecties, en de praktijk van hedendaagse kunstenaars en kunstorganisaties, actief in Vlaanderen en over alle kunstdisciplines heen.

Het onderzoek wil in kaart brengen welke kunstenaars, kunstenaarsorganisaties en organisaties in de cultureel-erfgoedsector vandaag al met deze thematiek bezig zijn. Daarnaast wil het departement ook inzicht krijgen in de wensen en noden van de verschillende spelers, om er zijn toekomstige beleid op te kunnen afstemmen.

Wilt u graag mee vorm geven aan het beleid rond kunstenerfgoed? Neem dan 5 tot 10 minuten tijd om de survey in te vullen (voor 5 mei).

Meer lezen?

Lees hier hoe deze survey past in een ruimere zorg voor de nalatenschap van Vlaamse kunstenaars, en hoe ook de pilootprojecten voor nalatenschappen van kunstenaars daarop inspelen. 

Foto: Collectie Steve Wante © CEMPER

Jelena Dobbels